W związku z nadal trwającą pandemią koronawirusa z przykrością informujemy, że tegoroczne Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów zostało odwołane.

 

Informujemy Państwa, że Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach jest ponownie udostępnione dla zwiedzających i interesantów. Ekspozycja czynna od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-15:00.

Ze względu jednak na zalecenia sanitarno-epidemiologiczne, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nowymi regułami odwiedzin naszej instytucji.  

 

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią: 

1. Muzeum dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia b.r. z późn. zm. Zdejmowanie lub zsuwanie masek skutkuje koniecznością opuszczenia muzeum.

2. Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem umieszczonym przy wejściu.

3. Przy kasie może przebywać tylko 1 osoba, pozostałe osoby oczekują w odstępach 1,5 - 2 m (dot. 4 osób). Przy większej ilości osób, oczekiwanie będzie konieczne na zewnątrz budynku.

4. Zakup biletu, wydawnictw itp. będzie odbywać się przez płatności gotówkowe.

5. Do odwołania zawiesza się przyjmowanie odzieży w szatniach. Obecnie w szatni należy pozostawić tylko większe bagaże

6. Ruchem zwiedzających kierują opiekunowie ekspozycji dyżurujący w kasie i inne upoważnione osoby przy wejściu i na ekspozycji.

7. W muzeum może jednocześnie przebywać maksymalnie 25 osób.

8. Utrzymuje się dotychczasowy porządek zwiedzania ekspozycji. Prosimy o korzystanie ze wskazówek opiekunów ekspozycji i pracowników dozorujących.

9. Zwiedzający są obowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 1,5 - 2 m (nie dotyczy rodzin)

10. Czasowo zawiesza się zwiedzanie grupowe, zajęcia edukacyjne i oprowadzanie z przewodnikiem.

11. Ogranicza się zwiedzanie Muzeum do 5 godzin dziennie.

 

Wczoraj minęła 76. rocznica zwycięstwa nad Niemcami w Bitwie o Monte Cassino. Wzięły w niej udział wojska 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem urodzonego na terenie regionu kutnowskiego generała Władysława Andersa.

Podległe wspomnianemu dowódcy polskie oddziały wojskowe powstały na terenie Związku Radzieckiego w 1941 r. po agresji Niemiec na ten kraj. Rok później ewakuowały się ona do Iranu i Iraku, a na przełomie 1943 i 1944 r. zostały przetransportowane przez Palestynę i Egipt do zajętych przez Niemcy Włoch. Tam w maju wraz z oddziałami brytyjskimi, amerykańskimi, kanadyjskimi i nowozelandzkimi pokonały stawiany przez wojska niemieckie opór na wzgórzu Monte Cassino (gdzie znajdował się założony w VI w. przez św. Benedykta klasztor), co otworzyło drogę do zdobycia Rzymu, również zajętego przez Niemców.

 

IMG 0186 Kopia

Nasze muzeum kolejny raz włącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów, tym razem w formie on-line. W związku z tym, w dniu dzisiejszym, tj.18 maja chcemy zaakcentować również swoje istnienie na mapie muzeów w Polsce. Mimo trudnego czasu w jakim wszyscy funkcjonujemy, chcemy umieścić małą cząstkę naszych zbiorów, poprzez zamieszczenie trzech krótkich etiud filmowych (link poniżej) mając nadzieję, że zachęcimy Państwa do ponownego przypomnienia naszego Muzeum. Pozostajemy również z nadzieją, ze w bieżącym tygodniu wznowimy swoją działalność, po dwumiesięcznym okresie zawieszenia funkcjonowania wszystkich instytucji kultury. Fragmenty naszych ekspozycji które przypominamy w filmach - w międzyczasie – są tylko częścią naszych wszystkich wystaw stałych i oferty jaką prezentujemy. Nawiązując do tradycji aptekarskich naszego Patrona i Jego rodziny, proponujemy również kilka sentencji o zdrowiu, z przekonaniem że choć w niewielkim stopniu staną się „panaceum” na ten czas .... Ponowione oczekując na Państwa, zachęcamy do obejrzenia naszych zbiorów i wkrótce do osobistych odwiedzin naszej instytucji i miasteczka

link będzie dostępny od go godziny 17:00.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVruQtB_7w8dYfuDl34vig9vRJMsrw-ES

 

 

'' Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć''

Nie ma chorób nieuleczalnych – brak tylko dobrej woli. Nie ma bezwartościowych ziół – brak tylko wiedzy

''Zdrowie jest tym czynnikiem, który daje poczucie, iż właśnie jesteśmy w najlepszym okresie naszego życia.''

''Zdrowie i wesołość są wynikiem wzajemnego oddziaływania na siebie”

'' Zdrowie chorego najwyższym prawem''

''Najgroźniejszą chorobą jest zazdrość. Można wyleczyć raka,

ale zazdrości – nie''

''Pieniądze zarobisz - zdrowia nie''

''Nie ma chorób nieuleczalnych, niedostateczna jest tylko nasza wiedza.''

Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł”

Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem”

Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem'

Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem”

Praktyka przebaczania jest naszym najważniejszym wkładem w uzdrowienie świata”

Warunkiem dobrego zdrowia jest właściwe używanie umysłu i serca”

Dzisiaj obchodzimy 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II.

Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii Kościoła, ponieważ trwał niespełna 27 lat. Papież-Polak odbył 104 wizyty zagraniczne (pielgrzymki), których głównym celem była ewangelizacja. W swoim nauczaniu położył szczególny nacisk na kwestię ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci czy dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi i religiami. Wprowadził zwyczaj Światowych Dni Młodzieży. Promulgował nowy Kodeks Prawa Kanonicznego i Katechizm Kościoła Katolickiego. Sześć lat  po śmierci, a więc w 2011 r. został ogłoszony błogosławionym, a trzy lata później, w 2014 r. świętym.

Poniżej zamieszczamy kilka cytatów wypowiedzi Jana Pawła II.

 

 

"Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego nosze w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem."

(Przemówienie Jana Pawła II podczas nawiedzenia cmentarza Ofiar Wojny 1920 r. - Radzymin, 13 czerwca 1999)

 

"Wadowice, miasto mego dzieciństwa, przez wzgląd na dom — na rodzinny dom i na dom Pana — będę się modlił o dobro dla ciebie!"

(Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z wiernymi, 2 - Wadowice, 16 czerwca 1999)

 

"Ludzie przeżywają życie w sposób prawdziwie ludzki właśnie dzięki kulturze, której istotnym wyrazem są sztuka i nauka."

(Przemówienie do ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, 1 - Rzym, 8 maja 2004)

W tym roku (również 12 maja) wspominamy jeszcze jedna rocznicę, a mianowicie 85. rocznicę zgonu Józefa Piłsudskiego.

Ten wielki Polak urodził się w 1867 r. Pod koniec XIX w. rozpoczął działalność w ruchu socjalistycznym. Przed I wojną światową zaangażował się w tworzenie organizacji strzeleckich, a po wybuchu wojny stanął na czele walczących u boku Austro-Węgier przeciw Rosji Legionów Polskich. Po odzyskaniu niepodległości został Naczelnkiem Państwa oraz Pierwszym Marszałkiem Polski. Przyczynił się do zwycięstwa nad Rosją bolszewicką w wojnie z lat 1919-1921. W 1922 r. wycofał sie z życia politycznego. Do polityki wrócił cztery lata później, dokonując wraz ze swoimi zwolennikami zamachu stanu (przewrót majowy) i zmuszając przez to dotychczasowe władze do rezygnacji. Piłsudski stanął ponownie na czele wojska, zostając Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych. Funkcję tę pełnił aż do śmierci w 1935 r.

Poniżej prezentujemy fragment znajdującej się w naszym Muzeum wystawy stałej "Kolekcjonerskie pasje" wraz z eksponatami związanymi z osobą        J. Piłsudskiego.  

IMG 0084 Kopia

IMG 0085 Kopia

Dnia 12 maja minęło 50 lat od śmierci generała Władysława Andersa. Z tej okazji delegacja Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego złożyła wiązankę pod znajdującym się w naszym mieście na Placu Wolności pomnikiem wybitnego polskiego dowódcy.

Przypomnijmy, że Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 r. w należącej do majątku Krośniewice wsi Błonie, w rodzinie administratora tychże dóbr. Wybrał on karierę wojskową, która w okresie międzywojennym przyniosła mu nominację generalską. W czasie wojny walczył o wolność naszego kraju na różnych frontach. Najbardziej wsławił się jako dowódca 2 Korpusu Polskiego, który wziął udział w wygranej z okupującymi Włochy Niemcami bitwie o Monte Cassino. Po II wojnie światowej nie wrócił do rządzonej przez komunistów Polski i pozostał na emigracji w Londynie.

W związku z ponownym otwarciem naszego Muzeum, które wkrótce nastąpi, zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej poświęconej Władysławowi Andersowi.

IMG 0050 Kopia

IMG 0056 Kopia

IMG 0059 Kopia

Dnia 18 maja minie 100. rocznica urodzin papieża-Polaka. Z tej okazji Sejm i Senat RP ustanowiły bieżący rok Rokiem Świętego Jana Pawła II. Włączając się w obchody tego Roku, nasze Muzeum planowało na kwiecień otwarcie wystawy „Jan Paweł II – pamięć i tożsamość”. Jednak z powodu pandemii koronawirusa zamierzenie to okazało się niemożliwe do zrealizowania. Mamy nadzieję, że do uroczystego wernisażu dojdzie jesienią bieżącego roku.
Karol Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II – przyszedł na świat w Wadowicach w rodzinie wojskowej. W miasteczku tym ukończył szkołę podstawową oraz średnią. W czasie okupacji wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a na kapłana został wyświęcony rok po zakończeniu wojny – w 1946 r. Pełnił posługę duszpasterską oraz pracował naukowo w Krakowie i Lublinie. W 1958 r. został biskupem pomocniczym krakowskim, 1964 arcybiskupem, a 1967 – kardynałem. Zdobył duży autorytet wśród hierarchii kościelnej w Polsce i na świecie. Dlatego 16 października 1978 r. został wybrany na papieża. Jego pontyfikat trwał niespełna 27 lat, aż do śmierci w dniu 2 kwietnia 2005 r. Ofiarna posługa Jana Pawła II była połączona ze świętością życia, czego dowodem mogą być mające za jego przyczyną uzdrowienia z nieuleczalnych chorób.
Nasz wielki rodak zajmował się również twórczością literacką. Był autorem licznych sztuk teatralnych i utworów poetyckich.

Poniżej prezentujemy Państwu dwa medale o tematyce papieskiej z naszych zbiorów. 

IMG 0040

IMG 0045