W dniu dzisiejszym gościliśmy Uczniów klas III-VIII z Opiekunami Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wólce Czepowej (woj. wielkopolskie, pow. kolski).

Młodzież wzięła udział w lekcji muzealnej, poświęconej czterem powstaniom wielkopolskim (z lat 1794, 1806, 1848 i 1918-1919). Pracownik merytoryczny Muzeum przybliżył ich genezę, czas trwania oraz znaczenie w dziejach Polski. Uczestnicy chętnie odpowiadali na stawiane im pytania. W dalszej części były ćwiczenia kaligraficzne, polegające na pisaniu atramentem za pomocą gęsiego pióra liter alfabetu łacińskiego oraz znaków pisma chińskiego. Technika ta stanowiła nowe i ciekawe doświadczenie dla Uczestników. Zwiedzanie z przewodnikiem wszystkich ekspozycji zakończyło wizytę Uczniów.

Serdecznie dziękujemy Młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej wraz z Opiekunami za udział w zajęciach.

IMG 3421IMG 3425IMG 3432