Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużającą się pandemią koronawirusa Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach będzie nieczynne do odwołania.

Polska podobnie jak i cały świat, po wielu latach epidemicznego spokoju, cały czas musi się mierzyć z niewidzialnym zagrożeniem w postaci Covid-19. Pracownicy służby zdrowia  z narażeniem własnego życia walczą z nieznanym do końca zagrożeniem i będą zapewne to robić przez najbliższe miesiące. Dlatego też  Senat RP ustanowił rok 2021 Rokiem Pracowników Ochrony Zdrowia. Senat zwrócił uwagę, że medycy nie czekali na wytyczne i od pierwszego dnia, nie zważając na wielkie zagrożenie, wypowiedzieli walkę pandemii. Ratowali życie i zdrowie pacjentów, nawet nie dysponując wystarczającą ilością środków ochrony indywidualnej.  Myśląc o pracownikach służby zdrowia  w pierwszej kolejności mamy na uwadze osoby zatrudnione  w szpitalach czy przechodniach. Duże znaczenie mają również aptekarze - farmaceuci, dla których bezpośredni kontakt z chorymi stanowi zagrożenie.  Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Państwu postać patrona i założyciela naszego Muzeum - Jerzego Dunin-Borkowskiego, z zawodu właśnie farmaceuty. W krótkiej prezentacji przybliżymy Jego postać i prowadzonej przez rodzinę apteki oraz przedstawiamy kilka eksponatów związanych z aptekarstwem.  
  Zachęcamy do obejrzenia poniższej prezentacji:

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających do dnia 17 stycznia 2021r. 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia b.r. (wigilia) Muzeum będzie nieczynne (dzień wolny za 26 grudnia b.r.).  

img329

Wczoraj, tj. 13 grudnia, minęła 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ten dzień w 1981 r. przypadł, podobnie jak i w bieżącym roku, w niedzielę. Rządzące wówczas Polską władze komunistyczne wprowadziły celem rozprawy z powstałym rok wcześniej ruchem "Solidarność" ograniczenia swobód obywatelskich i militaryzację kraju. W związku z tym ograniczono między innymi możliwość wychodzenia z domu, wprowadzając tak zwaną godzinę milicyjną (od 22:00 do 6:00 rano), uniemożliwiono poruszanie sie obywatelom po terytorium całego kraju, na ulicach i drogach wprowadzono partole wojskowe, a spikerzy prowadzący "Dziennik Telewizyjny" założyli mundury. Krwawo rozprawiono się ze stajkującymi górnikami z katowickiej kopalni "Wujek". Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia, stąd też nasze Muzeum planuje przygotowanie wystawy czasowej .

Każdego roku dnia 8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według doktryny wiary Matka Boża już w chwili poczęcia została uchroniona od grzechu pierworodnego, a więc nie została skalana grzechem. Stąd właśnie pochodzi określenie Niepokalana. Grzech pierworodny polega na dziedziczeniu złych skłonności, wynikających z nieposłuszeństwa wobec Boga pierwszych rodziców - Adama i Ewy. Niniejsza prawda wiary pozostaje jednak dla umysłu ludzkiego pewną tajemnicą, którą nie do końca można wyjaśnić przy pomocy rozumu. Pomimo tego od dawna inspirowała ona katolików, którzy zakładali bractwa Niepokalanego Poczęcia pod jej wezwaniem. Jedno z nich to istniejąca do dziś przy archikatedrze p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Członkiem tego stowarzyszenia był założyciel naszego Muzeum Jerzy Dunin-Borkowski. Upamiętnia to znajdujące się w Gabinecie Kolekcjonera świadectwo z 8 grudnia 1965 r., które prezentujemy poniżej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. ograniczenia w działalności instytucji kultury (w tym muzeów) zostały przedłużone do dnia 27 grudnia b.r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.