W przeddzień Święta Niepodległości, tj. 10 listopada, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego gościliśmy Uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach wraz z Opiekunami. 

Motywem wizyty w naszej instytucji była między innymi przypadająca 104. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji pracownik merytoryczny przedstawił wykład o życiu i działalności Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego. Zaprezentował on ponadto znajdujące się w naszych zbiorach, a pochodzące z 1938 r., unikatowe dzieło prof. Maksymiliana Rode "Mózg Józefa Piłsudskiego". Poza tym przybliżył młodzieży sylwetki kilku zasłużonych osób.

Wśród nich byli: właściciel Krośniewic i "ojciec przemysłowej Łodzi" Rajmund Rembieliński (1775-1841), pochodzący i tworzący w regionie łódzkim pisarz noblista Władysław Reymont (1867-1925), dowódca rodem z Krośniewic Mieczysław Trojanowski ps. "Ryś" (1881-1945?), urodzony na terenie naszego miasta zdobywca Monte Cassino Władysław Anders (1892-1970) oraz zamordowany w Katyniu miejscowy nauczyciel Stanisław Kodymowski (1899-1940). Na zakończenie uczestnicy spotkania zwiedzili wraz z przewodnikiem tutejsze muzeum. Szczególne ich zainteresowanie wzbudziła wystawa czasowa "Sztuka wojny. Tajemnice zaklęte w orężu", prezentującą broń białą i palną oraz uzbrojenie ochronne z terenu dawnej Rzeczypospolitej oraz Bliskiego i Dalekiego Wschodu.IMG 3252IMG 3256

Niniejszym dziękujemy Młodzieży i Opiekunom za uczestnictwo w tej formie pamięci o niezwykle istotnym dla wszystkich Polaków wydarzeniu.