b_200_250_16777215_00_images_koledy-od-kiedy-i-do-kiedy-spiewa-sie-koledy.jpg

Znaczenia słowa kolęda można doszukiwać się w łacinie. Termin calende w całkowiecie dosłownym tłumaczeniu oznacza  w wolnym tłumaczeniu „pierwszy dzień miesiąca”. Już nasi słowiańscy przodkowie określali w ten sposób pierwszy dzień roku, który obchodzili jako święto godowe. Zatem kolęda była w pełni świecką, radosną pieśnią śpiewaną na powitanie nowego roku.

W dniu 24 grudnia (piątek) Muzeum będzie nieczynne dla zwiedzających

b_200_250_16777215_00_images_s7VktkuTURBXy8zYzhiYjUzZi0zYTAxLTQyNWItOWNlZC0wNzAxMjdhNmQ3N2QuanBlZ5GTBc0EsM0CdA.jpg

Dokładnie 40 lat temu w niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Nie działały telefony, telewizja, radio zaś nadawało muzykę poważną. Generał twierdził, iż wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w chwili ostatecznego zagrożenia: „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. […] Już nie dni, ale godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę”.

Święta Bożego Narodzenia to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń dla wszystkich chrześcijan na całym świecie. Uroczystość ta według kalendarza juliańskiego przypada  na dzień 25 grudnia. Okres adwentowy, który obecnie przeżywamy to czas oczekiwania na powtórne przyjście na świat Jezusa Chrystusa. To również czas, w którym nasze domy udekorowane zostaną świątecznymi ozdobami, pojawi się przystrojona bombkami, łańcuchami i lampkami pachnąca choinka, a pod nią wymarzone prezenty.

W nocy (29 na 30 listopada) mija 191 rocznicę wybuchu powstania listopadowego. W tym roku przypada również okrągła 190 rocznica jego upadku (21 października 1831 r.). Przez 10 miesięcy 140 tys. ludzi prowadziło nierówną walkę niepodległościową z największą potęgą militarną XIX wiecznej Europy jaka była ówczesna Rosja cara Mikołaja I (odnosząc w niej poważne, lecz przejściowe sukcesy). Rozpoczęte w listopadową noc powstanie narodowe było największym wysiłkiem zbrojnym w polskich walkach wyzwoleńczych w całej naszej porozbiorowej historii.

W naszym muzeum prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej.

Na powyższe zadanie muzeum otrzymało dotację w wysokości 20 tysięcy złotych z budżetu Województwa Łódzkiego

na prace konserwatorskie, restouratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego.  ŁJ.156522913 3675661175821601 8214140152119122419 n

b_200_250_16777215_00_images_IMG_2759.JPG

Jak co roku pod koniec listopada przypada rocznica urodzin Patrona i Założyciela naszego Muzeum - Jerzego Dunin-Borkowskiego. W tym roku jest to rocznica 113, bowiem Pan Jerzy urodził się 27 listopada 1908 roku w Krośniewicach. Od wczesnej młodości jego wielką pasją było kolekcjonerstwo, której poświęcił niemal całe swoje życie.  Zaczął gromadzić zbiory już jako mały chłopiec w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas trzon jego kolekcji stanowiły pamiątki odziedziczone po jego dziadkach z rodu Bacciarellich.

Już jutro 11 listopada obchodzić będziemy święto upamiętniając odzyskanie przez Polskę niepodległości. Data ta jest szczególna ze względu na to, iż tego dnia Józef Piłsudski formalnie przejął władzę w Polsce z rąk Rady Regencyjnej. Data ta  została ustanowiona świętem narodowym  ustawą  z dnia 23 kwietnia 1937 roku i od tej pory nazywana jest Narodowym Świętem Niepodległości.