W pierwszym tygodniu kwietnia gościliśmy uczniów klas I i IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach na zajęciach warsztatowych ozdób wielkanocnych. Przedstawiciele klas starszych mieli możliwość przygotowania wspaniałych koszyczków zaś młodsze klasy wykonywały prostsze ozdoby do koszyczka a także ozdoby na stoły wielkanocne: kurczaczki i zajączki itp.warsztaty wielkanocne3 2019

warsztaty wielkanocne6 2019

warsztaty wielkanocne5 2019

warsztaty wielkanocne4 2019

warsztaty wielkanocne2 2019

warsztaty wielkanocne1 2019

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach informuje, że XVIII Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów odbędzie się 9 czerwca 2019 roku (niedziela).  Tradycyjnie planowane są także targi kolekcjonerskie "Na skrzyżowaniu".

UWAGA! UWAGA!
KONKURS WIELKANOCNY
Szanowni Państwo!
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach organizuje konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.
Zapraszamy wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I-IV szkół podstawowych z Krośniewicach, Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego

                                    Regulamin konkursu plastycznego na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną

I. CELE KONKURSU

 

    -  popularyzacja tradycji wielkanocnych;

    -  rozbudzanie zainteresowań kulturą  i obyczajami ludowymi;

    -  rozwijanie zdolności plastycznych wśród dzieci;

II. TEMATYKA KONKURSU

       Konkurs plastyczny na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną.

III. ORGANIZACJA KONKURSU

  1.  Organizator konkursu:

      -  Muzeum im.  Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

  1. Adresat konkursu:
  • przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego w Krośniewicach oraz oddziałów przedszkolnych z Dąbrowic, Ostrów, Jankowic i Nowego;
  • uczniowie szkół podstawowych klas I-IV z gminy i miasta Krośniewice,  Dąbrowice, Ostrowy, Jankowice i Nowe.

       Podział na trzy kategorie wiekowe: 

            1 kategoria  - przedszkolaki

            2 kategoria  - uczniowie klasy I-II szkoły podstawowej

            3 kategoria – uczniowie klasy III – IV szkoły podstawowej

  1.  Zgłoszenia:

          -  prace  będą przyjmowane do dnia 12 kwietnia 2019 roku (do godz.16.00) 

             w siedzibie Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Pl. Wolnośc 1, 99-340 Krośniewice;

          - prace można oddać osobiście lub przekazać za pośrednictwem nauczycieli plastyki, wychowawców lub opiekunów z danej placówki.

  1.  Sprawy techniczne:

            - technika wykonania pisanki dowolna;

            - pisanki mogą być wykonane z naturalnych wydmuszek lub z plastiku, styropianu oraz innego materiału;

            - oceniane będą tylko prace indywidualne (jeden autor- jedna praca);

            - każda osoba ma prawo wystawić jedną pracę;

            - prace powinny zawierać w podpisie: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę szkoły, przedszkola  a także numer telefonu imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

  1.   Komisja Konkursowa:

            - oceną prac zajmie się Komisja Konkursowa złożona z pracowników muzeum;

            - Komisja oceniać będzie estetykę prac, stopień samodzielności i trudności;

            - decyzje Komisji w sprawie oceny prac mają charakter ostateczny;

            - wyniki obrad Komisji zostaną przekazane mailowo do przedszkoli i szkół  uczestniczących w konkursie.

  1.  Nagrody :

            - w każdej kategorii wiekowej będą przyznawane dyplomy oraz nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca, ufundowane przez Tomasza Walczewskiego i Ewę Stolarczyk,

            - oficjalne rozdanie nagród odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 roku w salach Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

IV. TERMINARZ KONKURSU

 

             28 marca 2019 - ogłoszenie konkursu;

               1 kwietnia  2019- początek przyjmowania prac;

             12 kwietnia 2019 - ostateczny termin przyjmowania prac (do godz. 16.00);

             15 kwietnia 2019- ogłoszenie  wyników Komisji Konkursowej;

             17 kwietnia 2019 - oficjalne wręczenie nagród w Muzeum.

V. SPRAWY RÓŻNE

 

            - podczas rozdania nagród zostaną zaprezentowane wszystkie wyróżnione w konkursie  prace, które zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej do dnia 30 kwietnia  2019 roku;

            - wszystkie prace biorące udział w konkursie mogą pozostać w siedzibie organizatora  lub zostać odebrane przez autorów;

            - w przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z siedzibą Muzeum  (tel: 24 252 33 47);

            - w razie jakichkolwiek zmian w terminach organizator poinformuje zainteresowane  osoby.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 

 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza wszystkich chętnych (w wieku 12 - 112 lat) na turniej strategicznej gry planszowej "303"

 

Dywizjon 303 media

Muzeum zyczenia 20181

Szanowni Państwo!
Muzeum Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach zaprasza na wyjątkową wystawę czasową pt: "40/40" .
Wystawa powstała z okazji:40-lecia utworzenia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, 110. rocznicy urodzin jego patrona w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Serdecznie zapraszamy!
Naprawdę warto to zobaczyć!!!
 

40 na 40 plakat wystawa A3 media

wystawa40na40 2

wystawa40na40 3

wystawa40na40 4

Z okazji obchodów 40-lecie istnienia muzeum oraz 110. rocznicy urodzin patrona naszej placówki – Jerzego Dunin-Borkowskiego (27 listopada 1908 roku) trzyosobowa delegacja pojechała do Warszawy aby złożyć kwiaty i zapalić symboliczny znicz na grobie twórcy krośniewickiego muzeum

powązki 1

powązki 2

W dniu 10 listopada nasze muzeum odwiedziła grupa harcerzy-seniorów z Chorągwi Łódzkiej Związku Harcerstwa Polskiego. Goście zwiedzili stałą ekspozycję ale głównym celem ich wizyty była wystawa czasowa pt.: "Z lilijką w tle. Zarys dziejów lokalnego harcerstwa” zorganizowana z okazji 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Roku Harcerstwa.

wycieczka chorągwi łodzkiej