W niedzielę 13 września b.r. w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego odbyła się prelekcja zatytułowana "Od Błonia/Krośniewic aż do Monte Cassino", poświęcona drodze życiowej Generała Władysława Andersa. Wygłosił ją dr Krzysztof Optołowicz, pracownik merytoryczny naszego Muzeum.  Przedstawił on koleje losu urodzonego na terenie dzisiejszych Krośniewic wybitnego polskiego dowódcy. Niniejsza prelekcja odbyła się w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, a jej tematyka nawiązuje do tegorocznego ich hasła - "Moja Droga" oraz obchodzonych w naszym mieście uroczystości związanych z 50. rocznicą śmierci Generała. IMG 0789 Kopia IMG 0793 Kopia

IMG 0800 Kopia

W dniu 11 września odbyły się w Krośniewicach obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa. Z tej okazji do naszego miasteczka przybyła córka Generała - p. Anna Maria Anders, obecnie sprawująca funkcję ambasadora RP we Włoszech. Uroczystości rozpoczęły się o 11:00 odsłonięciem muralu poświęconego urodzonemu na terenie dzisiejszych Krośniewic polskiemu bohaterowi narodowemu. Owa wielkoformatowa grafika została umieszczona na jednej ze ścian budynku miejscowej hali sportowej. Fundatorem muralu był łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pół godziny później nastąpiło posadzenie Dębu Pamięci ku czci Generała Andersa oraz złożenie kwiatów pod tablicą w miejscu Jego urodzin. O 12:00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, odprawiona w intencji tego wielkiego Polaka i towarzyszy broni. O godzinie 13:15 na Placu Wolności miała miejsce uroczystość przy pomniku. Zebranych gości powitał Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata. Jako kolejna głos zabrała Anna Maria Anders, nawiązując do słów swego Ojca: "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski." Wyraziła też swój szacunek i wdzięczność tym, którzy przyczynili się do organizacji niniejszych obchodów rocznicowych. Wśród przemawiających była też dyrektor Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Ksenia Stasiak, przybliżając cele i założenia zorganizowanego przez Muzeum konkursu plastycznego "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". W związku z tym Pani Ambasador w towarzystwie płk A.Kabaty, burmistrza Krośniewic Katarzyny Erdman i dyrektor K.Stasiak udekorowała laureatów konkursu pamiątkowymi medalami i wręczyła ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP nagrody. Zaszczytu tego dostąpiło sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Następnie odczytano Apel wojskowy, w którym między innymi wezwano imienia Generała Andersa i poległych żołnierzy walczących pod Jego dowództwem, po czym obecne na uroczystości delegacje (wśród nich naszego Muzeum) złożyły przed pomnikiem kwiaty. Uroczystość na skwerze miejskim zakończył krótki koncert pieśni patriotycznych.

Mamy również zaszczyt poinformować, że po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nasze Muzeum odwiedzili biorący w niej udział goście, a wśród nich Pani Ambasador Anna M.Anders i Pan Prezes A.Kabata. Dokonali oni wpisów do Księgi Pamiątkowej. Goście wyrazili uznanie dla działalności naszej instytucji  jak również w dziele krzewienia pamięci o Generale Władysławie Andersie.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z niniejszej uroczystości oraz wspomniane wpisy do Księgi Pamiątkowej.

 

IMG 0616 Kopia IMG 0620 Kopia

IMG 0627 Kopia IMG 0641 Kopia

IMG 0645 Kopia IMG 0647 KopiaIMG 0651 Kopia IMG 0654 Kopia

IMG 0657 Kopia  IMG 0665 Kopia

IMG 0696 Kopia IMG 0733 Kopia

IMG 0755 Kopia IMG 0767 Kopia

IMG 0771 Kopia IMG 0779 Kopia

IMG 0784 Kopia

Europejskie Dni Dziedzictwa

 

W dniach 11-13 września w Krośniewicach będą miały miejsce obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2020. Tak jak w całej Polsce odbywać się one będą pod hasłem Moja Droga. W ich organizację włączyło się również Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego. Z tej racji zapraszamy na prelekcję otwartą dr. Krzysztofa Optołowicza "Od Błonia/Krośniewic aż do Monte Cassino." Będzie ona poświęcona drodze życiowej generała Władysława Andersa, którego 50. rocznica śmierci przypada w bieżącym roku. Odbędzie się ona w dniu 13 września b.r. (niedziela) o godzinie 17:30  w sali Muzeum.

Szczegóły obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w naszym mieście znajdują się na załączonym plakacie. 

0001 5

Z okazji 50. rocznicy śmierci gen. Wł. Andersa, nasze muzeum ogłosiło w czerwcu br. dla uczniów klas I-VIII  konkurs plastyczny pt. "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". Konkurs przypadał na trudny okres trwajacej pandemii (koronawirus) oraz wyczekiwanych wakacji. Mimo tych szczególnych przeszkód - głównie czasu wolnego od zajęć szkolnych, niektórzy uczniowie znaleźli czas i wykorzystali go na przygotowanie ciekawych pomysłów i prac, tym samym angażując się w konkursowe zmagania. Nagrodzonymi zostali: Natalia Nowak, Krzysztof Rączkowski, Kacper Skrzydlak, Marek Borkowski, Julia Kołodziejczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz Natalia Szumińska ze Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Andersa w Nowem. Wszystkim młodym Laureatom gratulujemy i dziękujemy za udział w tym szczególnym konkursie. Wręczenie nagród bedzie miało miejsce podczas uroczystości rocznicowych poświęconych gen. Andersowi w dniu 11 września br., o czym poinformujemy telefonicznie.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrodzonych prac w siedzibie naszego Muzeum.

W dniu dzisiejszym w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego została podpisana umowa dotacyjna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego budynku dawnego Zajazdu, obecnej siedzibie Muzeum. Niniejszego aktu dokonali członek Zarządu Województwa Łódzkiego p. Robert Baryła (z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) i dyrektor Muzeum w Krośniewicach p. Ksenia Stasiak. Umowa dotyczy zadania  związanego z realizacją opracowania projektu budowlanego dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z wymogami p.poż. wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. 

Serdecznie dziekujemy za wsparcie.

 

IMG 0599 Kopia  IMG 0608 Kopia

Dnia 2 września przypada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Trwała ona w latach 1939-1945.

Główna przyczyna wybuchu wojny to agresywna polityka niektórych państw (Japonia, Włochy, Niemcy) prowadzona w celu powiększenia swoich terytoriów.

II wojna światowa rozpoczyna się od agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września  1939 r. Dnia 17 września na wschodnie tereny naszego kraju wkraczają sprzymierzone z Niemcami wojska Związku Radzieckiego. Pomimo bohaterskiej obrony ziemie polskie trafiają pod okupację obu agresorów.

W 1940 r. Niemcy napadają na Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję i Wielką Brytanię (obroni się jedynie ta ostatnia). Związek Radziecki zajmuje zaś państwa bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię. Z kolei sprzymierzone z Niemcami Włochy uderzają na Grecję, którą rok później wraz z Jugosławią zdobędą Niemcy. Następnego roku III Rzesza dokonuje agresji na Związek Radziecki, zajmując znaczne obszary europejskiej jego części.

W grudniu 1941 r. Japonia - sojusznik Niemiec i Włoch - atakuje amerykańską bazę na Pacyfiku, co powoduje przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Początkowo szala zwycięstw jest po stronie Japończyków. Sytuacja zmieni się w czerwcu następnego roku, kiedy to utracą oni inicjatywę strategiczną.

Przełamanie przewagi Niemców przynosi z kolei rok 1943. Nie udaje im się opanować południowej części Związku Radzieckiego, a odtąd będą oni wypierani przez Sowietów na zachód. Tego samego roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dokonują desantu swoich wojsk we Włoszech. Wkraczają tam jednak wojska niemieckie, które na Półwyspie Apenińskim poddadzą się dopiero na początku maja 1945 r.

Na początku 1944 r. wojska radzieckie przekraczają przedwojenną wschodnią granicę Polski. Niemcy wycofują się z Półwyspu Bałkańskiego. W czerwcu następuje desant wojsk amerykańskich i brytyjskich na zachodzie Europy do walki z Niemcami. Przynoszą one wyzwolenie Francji, Belgii, Holandii i Luksemburgowi. W lutym 1945 r. front ten wkracza na terytorium Niemiec. Wiosną następuje wyzwolenie Danii i Norwegii. Armia Czerwona zdobywa linię Odry i Nysy Łużyckiej.

W wyniku takiego obrotu spraw następuje kapitulacja Niemiec – 8 maja na froncie zachodnim, a dzień później na wschodnim. Wojna toczy się jeszcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. W sierpniu Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Japonia kapituluje 2 września 1945 r.  

Ostatnia wojna światowa, podobnie jak i wszystkie wojny, pozostawia po sobie ogromne skutki.

Najtragiczniejsze są straty w ludziach. W ciągu sześciu lat wojny ginie ponad 50 milionów osób. Jest to zarówno bezpośrednim skutkiem prowadzenia działań militarnych, jak i zbrodni wojennych (morderstw, nieludzkiego traktowania, prześladowań, burzenia miast i wsi, deportacji). Należy też wspomnieć o wielkich zniszczeniach niektórych miast w Europie (chociażby Warszawa, Leningrad - dzisiejszy Petersburg - czy Berlin) i na świecie (Hiroszima, Nagasaki). Czołową pozycję w świecie utrzymują Stany Zjednoczone, a w wyniku przetasowania sił politycznych również Związek Radziecki. Następuje zmniejszenie roli Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego (wyzwolą się one spod nich dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX w.). Na terenie Palestyny powstaje państwo Izrael, gdzie zamieszkiwać będą skazani przez Niemców na całkowitą zagładę Żydzi. W miejsce przedwojennej Ligi Narodów tworzy się Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), której zadaniem jest dążenie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz przeciwstawianie się łamaniu praw człowieka.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że wkrótce w siedzibie Muzeum będzie dostępna do zwiedzania wystawa, w której zaprezentujemy pochodzące z naszych zbiorów wybrane obiekty dotyczące II wojny światowej. Tymczasem przedstawiamy zdjęcie znajdujacego sie na wystawie stałej munduru lotnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

 

 

 

IMG 0583 Kopia

W dniach 30 i 31 sierpnia obchodzimy 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Latem 1980 r. pracownicy zakładów przemysłowych znajdujących się w różnych częściach Polski podjęli akcję strajkową. Ich przyczyną była pogarszająca się sytuacja materialna ludności. Robotnicy postawili 21 postulatów, wśród których było utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Zmuszeni do negocjacji komuniści podpisali porozumienia - przedostatniego dnia sierpnia w Szczecinie, a dzień później w Gdańsku. W ich wyniku powołano do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Również w rejonie kutnowskim rozpoczął działalność nowy Związek. W naszych zbiorach znajduje się dokument związany z działalnością tego ruchu. Jest to pochodzący z 1981 r. dyplom, poświadczający nadanie Jerzemu Dunin-Borkowskiemu członkostwa honorowego NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionalny Ziemi Kutnowskiej nadał założycielowi Muzeum w Krośniewicach wspomniany tytuł  w uznaniu jego wybitnych zasług w ochronie i krzewieniu kultury narodowej oraz rozwoju muzealnictwa w regionie kutnowskim.

Zapraszamy Państwa do osobistego obejrzenia dokumentu oraz innych zbiorów prezentowanych w naszym Muzeum. Wspomniany dyplom można zobaczyć w Gabinecie Kolekcjonera, a zdjęcie dokumentu zamieszczamy poniżej.

IMG 0575 Kopia

 W naszym Muzeum dnia 14 sierpnia b.r. została otwarta wystawa czasowa Dzielni i ofiarni. 140-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach. Zebranych gości powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. Następnie głos zabrał prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej Grzegorz Nodzak. Dalej komisarz wystawy Krzysztof Optołowicz scharakteryzował zgromadzone eksponaty i ich znaczenie w życiu i działalności strażackiej. Jako ostatnia głos zabrała burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, wyrażając swój szacunek dla służby naszych strażaków. Wernisaż wystawy otworzył symbolicznie daniem sygnału z syreny ręcznej z naszych zbiorów, naczelnik miejscowej jednostki strażackiej Ryszard Antczak.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili również między innymi reprezentant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie, Komisariatu Policji w Krośniewicach, prezesi oraz dyrektorzy instytucji, radni, sympatycy i osoby prywatne z naszej miejscowości.

Na niniejszej ekspozycji znajdują się obiekty będące własnością OSP w Krośniewicach, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego oraz pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośniewicach Panu Grzegorzowi Nodzakowi, Naczelnikowi Panu Ryszardowi Antczakowi oraz Druhom za życzliwość wobec naszego Muzeum i dobrą współpracę.

 

IMG 0550 Kopia

IMG 0555 Kopia