Informujemy, że w dniu 24 grudnia b.r. (wigilia) Muzeum będzie nieczynne (dzień wolny za 26 grudnia b.r.).  

img329

Wczoraj, tj. 13 grudnia, minęła 39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ten dzień w 1981 r. przypadł, podobnie jak i w bieżącym roku, w niedzielę. Rządzące wówczas Polską władze komunistyczne wprowadziły celem rozprawy z powstałym rok wcześniej ruchem "Solidarność" ograniczenia swobód obywatelskich i militaryzację kraju. W związku z tym ograniczono między innymi możliwość wychodzenia z domu, wprowadzając tak zwaną godzinę milicyjną (od 22:00 do 6:00 rano), uniemożliwiono poruszanie sie obywatelom po terytorium całego kraju, na ulicach i drogach wprowadzono partole wojskowe, a spikerzy prowadzący "Dziennik Telewizyjny" założyli mundury. Krwawo rozprawiono się ze stajkującymi górnikami z katowickiej kopalni "Wujek". Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 r.

W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę tego wydarzenia, stąd też nasze Muzeum planuje przygotowanie wystawy czasowej .

Każdego roku dnia 8 grudnia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Według doktryny wiary Matka Boża już w chwili poczęcia została uchroniona od grzechu pierworodnego, a więc nie została skalana grzechem. Stąd właśnie pochodzi określenie Niepokalana. Grzech pierworodny polega na dziedziczeniu złych skłonności, wynikających z nieposłuszeństwa wobec Boga pierwszych rodziców - Adama i Ewy. Niniejsza prawda wiary pozostaje jednak dla umysłu ludzkiego pewną tajemnicą, którą nie do końca można wyjaśnić przy pomocy rozumu. Pomimo tego od dawna inspirowała ona katolików, którzy zakładali bractwa Niepokalanego Poczęcia pod jej wezwaniem. Jedno z nich to istniejąca do dziś przy archikatedrze p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie Archikonfraternia Literacka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Członkiem tego stowarzyszenia był założyciel naszego Muzeum Jerzy Dunin-Borkowski. Upamiętnia to znajdujące się w Gabinecie Kolekcjonera świadectwo z 8 grudnia 1965 r., które prezentujemy poniżej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. ograniczenia w działalności instytucji kultury (w tym muzeów) zostały przedłużone do dnia 27 grudnia b.r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Dnia 27 listopada b.r. mija 112. rocznica urodzin założyciela naszego Muzeum - Jerzego Dunin-Borkowskiego.

W spisanym po rosyjsku akcie urodzenia tego wybitnego polskiego kolekcjonera można przeczytać, że 3 października 1909 r. u proboszcza parafii Krośniewice ks. Konstantego Jaźwińskiego stawił się mieszkający we wspomnianej osadzie 35-letni Władysław Dunin-Borkowski, właściciel apteki. Wraz z nim w kancelarii parafialnej pojawili się: liczący 43 lata Stanisław Dunin-Borkowski, notariusz z Nieszawy i 62-letni Stanisław Bacciarelli z Krośniewic, utrzymujący się z własnych środków (dziadek Jerzego, jak skądinąd wiadomo). Pierwszy z przybyłych mężczyzn okazał niemowlę płci męskiej i oświadczył, że urodziło się ono w Krośniewicach 27 listopada 1908 r. o godzinie 3 nad ranem z mającej 25 lat jego prawowitej żony Zdzisławy z domu Bacciarelli. Niemowlęciu na chrzcie świętym dano imię Jerzy, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Stanisław Dunin-Borkowski i Janina Skotnicka. Zaznaczono również, że przyczyną opóźnienia spisania metryki były nieokreślone w dokumencie zajęcia ojca. Akt ten został podpisany zarówno przez proboszcza, będącego jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, jak i ojca dziecka oraz wspomnianych dwóch świadków.  

Źródło: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1529d&sy=1909&kt=1&plik=251-254.jpg#zoom=1&x=1673&y=1202 - dost. 27.11.2020.

Korzystając z możliwości udostępnienia on-line przygotowanej przez nas ekspozycji, oferujemy Państwu obejrzenie jej prezentacji. Przesłanką do zrealizowania około półgodzinnej relacji filmowej jest zamknięcie instytucji kultury dla zwiedzających z powodu narastającej ilości zachorowań na Covid-19. Na początku nagrania dyrektor Ksenia Stasiak wyjaśnia cel i założenia niniejszej ekspozycji. Następnie pracownik merytoryczny Krzysztof Optołowicz opowiada o zgromadzonych obiektach, wypożyczonych między innymi z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Regionalnego w Kutnie oraz od  osób duchownych i prywatnych. Zwraca on szczególną uwagę na rzeźby, obrazy i ich twórców, medale i monety odnoszące się do życia i posługi Ojca Świętego oraz niepublikowane wcześniej zdjęcia z pielgrzymek papieskich do Polski.  

Miesiąc listopad jest poświęcony pamięci o zmarłych. Od pradawnych czasów ciała osób nieżyjących otaczano szacunkiem, a miejsca ich pochówków były upamiętniane. W czasach staropolskich, a konkretnie w XVII i XVIII w. na trumnach polskiej szlachty i bogatych mieszczan umieszczano tak zwane portrety trumienne. Przedstawiały one w sposób realistyczny postać nieboszczyka, uobecniając jego osobę podczas ceremonii pogrzebowych. Po dokonaniu pochówku były one często umieszczane w kościele, z którym zmarły był związany.  

Na wystawie stałej Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego (Sala - Pasje Kolekcjonerskie) znajduje się należący do wspomnianego gatunku malarstwa Portret Stanisława Baryczki. Został on wykonany przez nieznanego malarza farbą olejną na blasze miedzianej. Przedstawia postać zmarłego w 1682 r. burmistrza Warszawy. Według wszelkiego prawdopodobieństwa obraz pierwotnie znajdował się na nagrobku Stanisława Baryczki w kościele dominikanów     p.w. św. Jacka w Warszawie. Nosi ślady uszkodzenia odłamkami pocisków w czasie powstania warszawskiego. Do kolekcji J. Dunin-Borkowskiego trafił po 1944 r.

Warto dodać, że należący do rodu patrycjuszy warszawskich Stanisław Baryczka był związany z dworami królów polskich z dynastii Wazów - Władysława IV i Jana Kazimierza. Brał udział   w wojnach z Kozakami i Szwedami, gdzie wsławił się sprawnością bojową. Będąc jednym z najbogatszych mieszczan warszawskich, ufundował tamtejszym dominikanom bibliotekę. W 1658 r. uzyskał tytuł szlachecki.

A oto Portret Stanisława Baryczki

IMG 0986 Kopia