1 czerwca to corocznie obchodzony Dzień Dziecka. Z tej okazji składamy wszystkim Dzieciom dużym i małym serdeczne życzenia nieustającego uśmiechu na twarzy oraz powodzenia w szkole.

Dziecko to jeden z popularnych motywów w sztuce. W Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego znajduje się między innymi obraz, namalowany farbami olejnymi na blasze, prawdopodobnie w pierwszej połowie XVIII w. przez nieokreślonego malarza  flamandzkiego. Dzieło przedstawia św. Jana Chrzciciela jako dziecko. 

dunb a h 2768

Postać prawą ręką podtrzymuje krzyż, opleciony szarfą, a w lewej dłoni trzyma muszlę wypełnioną wodą. U stóp świętego widzimy baranka, symbolizującego Jezusa Chrystusa. Stanowi to nawiązanie do chrztu  w Jordanie, a także wypowiedzianego przez tego pierwszego proroctwa o Jezusie jako Baranku Bożym, który gładzi grzechy świata (por. J 1, 29).