We wtorkowe południe, 9 października, gościła w murach naszego muzeum wycieczka uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im.Władysława Grabskiego w Kutnie. Uczniowie dwóch klas piewszych, pod opieką wychowawców i nauczycieli zapoznali sie z naszą kolekcją oraz wzięli udział w zajęciach intergacyjnych przygotowanych przez pedagoga szkolnego i nauczycieli wychowania fizycznego. Wyjątkowo ciepły i słoneczny dzień sprzyjał zajęciom na otwartym powietrzu.

20181009 114932

20181009 131633

20181009 122607

W sobotą 15 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”o godz. 17.00 w naszym Muzeum miał miejsce wernisaż wystawy czasowej pt. "Z lilijką w tle. Zarys dziejów lokalnego harcerstwa”. Wystawa została zorganizowana z okazji 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz Roku Harcerstwa.

W wernisażu wzięli udział: Starosta Kutnowski – Krzysztof Debich, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krośniewicach  - p. Beata Czerwińska, dyrektorzy szkół, lokalnych placówek kulturalnych, zakładów pracy a także liczna grupa osób związanych z krośniewickim harcerstwem. Na wystawie zaprezentowano dokumenty, zdjęcia, kroniki, mundury harcerskie oraz sztandary i proporce związane z działalnością drużyn harcerskich w Krośniewicach i najbliższej okolicy. Na szczególną uwagę zasługują:  pismo „Skaut”z 1916 roku, legitymacja harcerska z 1918 roku, sztandar drużyny harcerskiej im. T. Rejtana w Kutnie oraz mundur krośniewickiego harcerza z lat trzydziestych XX wieku.

Muzeum pragnie podziękować instytucjom za udostępnienie materiałów:  Komendzie Hufca ZHP Kutno, Muzeum Regionalnemu w Kutnie, Archiwum Państwowemu w Płocku, Archiwum Państwowemu w Płocku Oddział w Kutnie, I Liceum Ogólnokształcącemu im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie, Zespołowi Szkół nr 1 w Krośniewicach, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. St. Żeromskiego w Kutnie, Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach. Bardzo serdecznie dziękujemy też osobom prywatnym, harcerzom którzy przekazali swoje pamiątki na  wystawę oraz pomogli w jej przygotowaniu:hm. Annie Kaniepień, hm. Annie Bonawenturczak, hm. Wiesławowi Aksmanowi oraz p. Beacie Czerwińskiej, p. Małgorzacie Tyczyńskiej, p. Adamowi Mikołajczykowi, p. Doroty Kikosickiej, p. Zbigniewowi Kacprowiczowi, p. Julicie Szczepankiewicz, p. Wojciechowi Woźniakowi,p. Beacie Mitlas, p. Magdalenie Mitlas-Kostrzewie, p. Andrzejowi Olewnikowi,  p. Hannie Szczygieł, p. Maciejowi Nodzakowi, p. Jolancie Borzuchowskiej , p. Małgorzacie Przygodzkiej, p. Gabrielowi Kubickiemu  i p. Janowi Szymańskiemu. Do przygotowania ekspozycji wykorzystano również zbiory własne muzeum.

Wystawa poświęcona lokalnemu harcerstwu będzie czynna do 15 listopada br.

Tego samego dnia o godz. 15.00  kilkunastoosobowa grupka ochotników wzięła udział  w spacerze do miejsc ważnych dla tożsamości Krośniewic. Grupa odwiedziła Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, zabudowę pl. Wolności, budynek synagogi, zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich, budynek kolejki wąskotorowej i Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Spacer po mieście był także wydarzeniem towarzyszącym obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa.

 

EDD5

EDD3

EDD9

EDD4

EDD2

EDD7

EDD10

EDD12

EDD13

Muzuem im.Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krosniewicach zaprasza na  otwarcie nowej wystawy czasowej pt.: "Z lilijką w tle. Zarys dziejów lokalnego harcerstwa"

Wernisaż odbędzie się  w sobotę, 15 września 2018 roku o godz.17.00. w salach muzeum.

Serdecznie zapraszamy!!!Harcerstwo media 21

W niedzielę 15.07.2018 roku, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Tomasza Jackowskiego, pracownik naszego muzeum miał okazję poprowadzić kolejny wykład w Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach. Temat wykładu: "Krośniewice w czasach I wojny światowej i w pierwszych dnia niepodległości" nawiązywał bezpośrednio do uroczyście obchodzonej w tym roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
1   2
 

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach ma zaszczyt zaprosić na wystawę czasową pt.: Telegramy patriotyczne" z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa,  udostępnioną przez pana Marka Sosenko , jednego z najznamienitszych polskich kolekcjonerów, Laureata Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego . Wernisaż wystawy miał miejsce podczas XVII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Telegramy patriotyczne można oglądać w krośniewickim
Muzeum do 14 sierpnia 2018 roku.

Telegramy patriotyczne media

10 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie została otwarta wystawa “Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety”. Ekspozycja miała na celu zaprezentowanie najładniejszych prac mistrza - przekrój jego portretowego oeuvre. Wśród 44 obiektów znalazł sie też portret Onufrego Kickiego, szambelana i koniuszego wielkiego koronnego oraz bliskiego przyjaciela króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Portret ten pochodzi ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Dzieło powstało prawdopodobnie w l. 1795-98. Nasze muzeum znalazło się w elitarnym gronie m.in. polskich muzeów narodowych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, muzeów z Warszawy, które udostępniły obrazy Bacciarellego na wystawę w Zamku Królewskim. Portrety pochodzą rownież z kolekcji zagranicznych w Paryżu, Szkocji, a nawet ze słynnej Galerii Uffizi.

W uroczystej gali otwarcia brali udział przedstawiciele rodu Bacciarellich.

Wystawę można oglądać do dnia 9 września w salach Zamku Królewskiego.

20180607 182100

20180607 192809    20180607 192828

W połowie czerwca dwukrotnie gościły w progach naszego Muzeum wycieczki szkolne z Łodzi oraz Wiśniowej Góry. W środę 13 i 20 czerwca uczniowie z tych miast brali udział w podchodach muzealnych. Podzieleni na grupy rozwiązywali zagadki związane z Muzeum, jego zbiorami oraz postacią Jerzego Dunin-Borkowskiego.
Oprócz zadań wiedzowych na uczestników podchodów czekały zadania sprawnościowe jak biegi w workach czy rzuty do puszek.
W przerwie między zadaniami uczestnicy mogli zwiedzić wystawę czasową pt: :"Telegramy Patriotyczne" z kolekcji Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków w Krakowie udostępnioną przez pana Marka Sosenko lub obejrzeć film: "Utracone muzeum".
Najlepsze z ekip otrzymały symboliczne upominki.

IMG 3 IMG 6

W niedzielę 10 czerwca, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego gościło w swoich murach kolekcjonerów z całego kraju.Od godziny 9.00 do godziny 13.00 mieszkańcy Krośniewic oraz przybyli goście mieli możliwość obejrzenia oraz kupienia różnorodnych przedmiotów, które kolekcjonerzy wystawiali podczas tradycyjnych Targów kolekcjonerskich „Na skrzyżowaniu” - tj. na skwerze przy Placu Wolności. Chętni mogli nabyć stare monety, banknoty, lampy, płyty, fotografie, dokumenty, porcelanę, militaria oraz wiele innych rozmaitości. Podczas targów przedstawiciele Studia Historycznego Huzar prezentowali umundurowanie i uzbrojenie żołnierzy walczących na frontach I wojny światowej.

O godzinie 11.00 rozpoczęły się uroczystości otwarcia XVII Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów pod Honorowym Patronatem Starosty Kutnowskiego Krzysztofa Debicha i Burmistrza Krośniewic Julianny Barbary Herman. Zaproszonych gości i tegorocznych laureatów powitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak. W pierwszej kolejności wręczono pamiątkowe pierścienie i dyplomy – Honorowe Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Prowadzący imprezę sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk przedstawił biogramy tegorocznych Laureatów: Krzysztofa Tomasza Idzika, Pawła Dunina-Bryś, Marka Zbigniewa Soleckiego, Szczepana Ignaczyńskiego i Gorzowskiego Klubu Kolekcjonera.Uroczystego wręczenia pierścieni dokonali: Starosta Kutnowski - Krzysztof Debich, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krośniewicach - Anna Chmielecka oraz dyrektor krośniewickiego Muzeum - Ksenia Stasiak.

Uroczystości uświetnił występ artystyczno-patriotyczny uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Krośniewicach pod opieką Doroty Klarzak i Agnieszki Kolasińskiej przy akompaniamencie Waldemara Hyzopskiego.

Corocznie każdemu Świętu Kolekcjonera towarzyszy wernisaż wystawy kolekcjonerskiej jednego z laureatów. W tym roku wszyscy uczestnicy i goście mieli okazję obejrzenia wystawy pt.: „Telegramy patriotyczne” z Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków z Krakowa.Zwyczaj wysyłania takich telegramów pojawił się pod koniec XIX wieku. Od wizerunku Tadeusza Kościuszki na pierwszych telegramach zwano je popularnie kościuszkowskimi. Fundusze z ich rozprowadzania przeznaczano na walkę z zaborcami oraz na oświatę .W krośniewickim Muzeum można obejrzeć 150 różnorodnych, wielokolorowych takich telegramów, noszących w sobie olbrzymi ładunek emocji patriotycznych. Wystawę przygotowano i opracowano pod kierunkiem p. Marka Sosenko, który niestety nie mógł być obecny na tegorocznym spotkaniu.Ekspozycji telegramów towarzyszył także pokaz faksymili prac Leona Wyczółkowskiego „Wspomnienia z Legionowa”. Teka z litografiami malarza ukazała się w Krakowie w 1920 r. w nakładzie 24 egzemplarzy. Kopie dzieł malarza udostępnił p. Tomasz Merstallinger z Krakowa.

Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego wykładu z prezentacją multimedialną pt: „Ku niepodległości” przygotowanego przez Studio Historyczne Huzar. XVII Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów przebiegało w atmosferze obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, stąd też zarówno prezentowana wystawa jak i występ młodzieży oraz pokaz multimedialny nawiązywały do tych okoliczności.Tegoroczni uczestnicy, jak zapowiedzieli, z niecierpliwością oczekują już kolejnego, spotkania w gościnnych progach Muzeum im. Jerzego Dunin- Borkowskiego.Muzeum składa serdeczne podziękowania za pomoc finansową i rzeczową wszystkim sponsorom wydarzenia, którymi byli: Polfarmex S.A. Kutno, Rol-Głaz w Głaznowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Przyszłość w Krośniewicach, Bank Spółdzielczy w Krośniewicach, NZOZ Elmed w Krośniewicach, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach, Piekarnia Krośniewice Jeziorscy Sp.J., oraz Urząd Miejski w Krośniewicach. Wydarzenie było również współfinansowane ze środków budżetu Powiatu Kutnowskiego.

 IMG 7896IMG 7899IMG 7923IMG 7919IMG 7948