Z okazji 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino zapraszamy na wydarzenia zwiazane z tą rocznicą. Upamietni je wystawa " Z łagrów na Monte Cassino" udostępniona przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbridni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi oraz wykład prof. Jerzego Kirszaka - historyka, pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu i Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie. zaproszenie (1).jpg