W dniu wczorajszym - 18 maja, w godzinach od 16:00 do 21:00, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miała miejsce kolejna edycja Nocy Muzeów, połączona z 80. rocznicą bitwy o Monte Cassino. Miejscem wydarzeń, zorganizowanych we współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, był teren naszej instytucji oraz skwer miejski.

Początek spotkań został zainaugurowany wernisażem wystawy, który otworzyła dyrektor Ksenia Stasiak.  Prezentacja prac dzieci z Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach p.t. "Dzieła mistrzów malarskich wielkich i małych" zgromadziła oprócz młodych artystów i ich rodziców, również liczne grono babć i dziadków. O samodzielnie wykonanych pracach, przedstawiających różnorodne wyobrażenia świata maluchów, opowiedziała ich opiekunka Katarzyna Batorowicz. Następnie kustosz muzeum Ryszard Rau scharakteryzował sylwetki wielkich mistrzów - autorów obrazów, na kanwie których powstały pozostałe prace dzieci. W otwarciu nowej ekspozycji czasowej uczestniczyli między innymi burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Chmielecka, dyrektor Miejskiego Przedszkola w Krośniewicach Iwona Szczygieł, miejscowi radni. Przybyła również zorganizowana grupa członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Wydarzenie uświetnił "śpiewający'' występ przedszkolaków, upamiętniający wspomnianą rocznicę bitwy. Na zakończenie młodzi artyści otrzymali symboliczne upominki,  przekazane i ufundowane przez władze powiatowe i miejskie, Spółdzielnię Mieszkaniową LW "Przyszłość" w Krośniewicach, Annę i Henryka Ociepów oraz nasze muzeum. Słodki poczęstunek zapewniła Piekarnia Jeziorscy w Krośniewicach. Serdecznie dziękujemy.

W następnej części na skwerze miejskim, zgromadzonych na obchodach 80. rocznicy zakończenia bitwy o Monte Cassino oraz 54. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa powitał Rafał Tomczyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach. Przy uczestnictwie warty honorowej, różne delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed popiersiem gen. Władysława Andersa. Wśród nich byli również przedstawiciele naszej instytucji. Następnie składający się z 80 osób Wielki Chór Czerwonych Maków, specjalnie zorganizowany z okazji jubileuszu, wykonał pieśń "Czerwone maki na Monte Cassino".

Dziedziniec Muzeum posłużył również jako miejsce spotkania z dr. Bartoszem Janczakiem z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Historyk ten, będący autorem książki "Organizacja i wyszkolenie Armii Polskiej na Wschodzie", przybliżył tematykę bitwy pod Monte Cassino. W planie wydarzeń znalazł się również koncert Adama Szabata, wokalisty, kompozytora i autora tekstów z Hrubieszowa. Podczas recitalu, zatytułowanego "Usiądźmy przed drogą", artysta wykonał piosenki, zainspirowane m.in. wojennymi losami Polaków. Na gitarze akompaniował mu lubelski multiinstrumentalista Maksymilian Wosk. Dopełnieniem przygotowanych dla gości atrakcji Nocy Muzeów była prelekcja Ryszarda Raua, zatytułowana "Podstawy selekcji artefaktów rzemiosła artystycznego na wybranych przykładach ze zbiorów Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach". Przybyli Goście mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum z przewodnikami, którymi byli wspomniany kustosz, a także adiunkt Krzysztof Optołowicz.

Partnerami wydarzenia byli: Urząd Miejski w Krośniewicach oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach.


Noc Muzeów jest ściśle związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Muzeów, który jest jednocześnie świętem pracowników tych instytucji. Przypada ono właśnie w dniu 18 maja. Wszystkim gościom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznych obchodach Nocy.

IMG 5291N2N3

N4N5

N6N7

N8N9N10N11N12