We wtorek, 28 maja, w Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach miało miejsce otwarcie wystawy czasowej p.t. "Z łagrów na Monte Cassino",  ktora została udostepniona przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Obecny na wernisażu p. Artur Ossowski - Naczelnik Oddzialowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi opowiedział o wystawie, jej  bohaterach. Na jej kanwie zorganizowano wykład, związany z tematem ekspozycji.  Prof. Jerzy Kirszak  z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu  przedstawił wykład o gen. Wł. Anderskie i bitwie pod Monte Cassino w 80. rocznicę polskiego zwycięstwa. Zgromadzona publiczność, wśród których gościły władze Krośniewic, uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach oraz osoby prywatne, po wysłuchaniu wypowiedzi naszych prelegentów, zwiedziła wystawę oraz skorzystała z wydawnictwa edukacujnego, przygotowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi.

 

Dodajmy, że Jerzy Kirszak jest także współautorem bestsellerowej monografii gen. Władysława Andersa, wydanej przez IPN w 2022 r.

 

Dyrekcja.jpg

     2Q==

    Z