Jutro, tj. 1 marca, będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak wiadomo, pojęcie "żołnierze wyklęci" odnosi się do działającego po zakończeniu okupacji hitlerowskiej ruchu antykomunistycznego. Jego członkowie przeciwstawiali się podporządkowaniu Polski Związkowi Radzieckiemu. W tym celu podejmowali walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa, prowadzącymi akcję sowietyzacji naszego kraju.

Pierwszy dzień marca stanowi wspomnienie zamordowania przez komunistów Łukasza Cieplińskiego. Podpułkownik "Pług" - taki nosił pseudonim - był jednym z przywódców Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

lc

Powyżej prezentujemy zdjęcie Łukasza Cieplińskiego w mundurze Wojska Polskiego (źródło: Wikipedia). Przed wybuchem II wojny światowej uczęszczał on do szkół wojskowych, po czym służył w pułku w Bydgoszczy. Walczył z Niemcami w wojnie obronnej 1939 r., a następnie w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Po zajęciu ziem polskich przez Armię Czerwoną nie ujawnił się. Pozostając wraz z towarzyszami broni w konspiracji, próbował między innymi odbijać więzionych przez Sowietów żołnierzy AK. W 1947 r. został aresztowany, a 1951 skazany na śmierć i stracony.

Z tej okazji Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach zachęca w najbliższy piątek, tj. 1 marca, o godzinie 15:00, do pokonania w hali sportowej toru przeszkód. Dla upamiętnienia daty, pod którą jest corocznie obchodzone wspomniane święto, zmagania będą liczyć 103 metry. Dystans ten każdy uczestnik będzie musiał przebyć w 103 minuty.