W dniu dzisiejszym, 20 lutego, mija 446 lat od złożenia hołdu lennego królowi polskiemu Stefanowi Batoremu przez margrabiego Jerzego Fryderyka Hohenzollerna w Warszawie.

Przypomnijmy, że w wyniku traktatu krakowskiego z 1525 r., rezydujący w Królewcu książęta pruscy byli zobowiązani składać polskim monarchom hołdy lenne. Oddane przez wspomnianego margrabiego w 1578 r. homagium wiązało się z uznaniem jego władzy w Prusach Książęcych, sprawowanej w imieniu chorego księcia Albrechta Fryderyka z tej samej dynastii. Margrabia zachęcił na dodatek książąt Rzeszy Niemieckiej do poparcia Rzeczypospolitej w przygotowywanej wówczas wojnie z Rosją.

Król Stefan Batory położył duże zasługi dla Rzeczypospolitej. To właśnie dzięki niemu w granicach naszego kraju znalazło się całe terytorium Inflant, a także Połock, Wielkie Łuki i Psków. Zmarł w 1586 r. i został pochowany na Wawelu. 

dunb a h 2270

Zamieszczamy obok zdjęcie prezentowanej na wystawie stałej szkatułki w kształcie sarkofagu Stefana Batorego, znajdującego się w katedrze wawelskiej. Kasetka została wykonana w cynku, najprawdopodobniej około 1857 r., w warszawskiej odlewni Minterów. Zaprojektował ją rzeźbiarz Wojciech Święcki na podstawie rysunku numizmatyka Kazimierza Stronczyńskiego.