Na początku marca będziemy wspominać 82. rocznicę likwidacji przez Niemców getta w Krośniewicach oraz wywózki jego mieszkańców do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Tutejsze getto hitlerowcy utworzyli w 1940 r. przy ul. Kutnowskiej. Zgromadzono tam około 2 000 Żydów z Krośniewic i okolicznych wsi. Dwa lata później tamtejszą ludność wywieziono i zamordowano we wspomnianym obozie.

m dunb a h 87421

Znajdująca się w zbiorach Muzeum pocztówka została wykonana przez Niemców, przypuszczalnie na krótko przed likwidacją getta. Przedstawia pl. Wolności, w czasie okupacji nazwany imieniem Adolfa Hitlera. Widać tu kilka samochodów, w tym ciężarowych. Skądinąd wiadomo, że na początku marca hitlerowcy deportowali tutejszych Żydów do Chełmna nad Nerem samochodami ciężarowymi. Taki sam środek transportu zastosowano w stosunku do osób tejże narodowości z Żychlina i Kutna, przewożonych na miejsce egzekucji właśnie przez Krośniewice.

Dodajmy, że w najbliższą niedzielę, 3 marca, o godzinie 9:30, przy obelisku na ul. Kutnowskiej będzie miało miejsce upamiętnienie tragicznych wydarzeń sprzed 82 lat.