Dnia 2 września przypada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej. Trwała ona w latach 1939-1945.

Główna przyczyna wybuchu wojny to agresywna polityka niektórych państw (Japonia, Włochy, Niemcy) prowadzona w celu powiększenia swoich terytoriów.

II wojna światowa rozpoczyna się od agresji III Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września  1939 r. Dnia 17 września na wschodnie tereny naszego kraju wkraczają sprzymierzone z Niemcami wojska Związku Radzieckiego. Pomimo bohaterskiej obrony ziemie polskie trafiają pod okupację obu agresorów.

W 1940 r. Niemcy napadają na Danię, Norwegię, Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję i Wielką Brytanię (obroni się jedynie ta ostatnia). Związek Radziecki zajmuje zaś państwa bałtyckie – Litwę, Łotwę i Estonię. Z kolei sprzymierzone z Niemcami Włochy uderzają na Grecję, którą rok później wraz z Jugosławią zdobędą Niemcy. Następnego roku III Rzesza dokonuje agresji na Związek Radziecki, zajmując znaczne obszary europejskiej jego części.

W grudniu 1941 r. Japonia - sojusznik Niemiec i Włoch - atakuje amerykańską bazę na Pacyfiku, co powoduje przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny. Początkowo szala zwycięstw jest po stronie Japończyków. Sytuacja zmieni się w czerwcu następnego roku, kiedy to utracą oni inicjatywę strategiczną.

Przełamanie przewagi Niemców przynosi z kolei rok 1943. Nie udaje im się opanować południowej części Związku Radzieckiego, a odtąd będą oni wypierani przez Sowietów na zachód. Tego samego roku Stany Zjednoczone i Wielka Brytania dokonują desantu swoich wojsk we Włoszech. Wkraczają tam jednak wojska niemieckie, które na Półwyspie Apenińskim poddadzą się dopiero na początku maja 1945 r.

Na początku 1944 r. wojska radzieckie przekraczają przedwojenną wschodnią granicę Polski. Niemcy wycofują się z Półwyspu Bałkańskiego. W czerwcu następuje desant wojsk amerykańskich i brytyjskich na zachodzie Europy do walki z Niemcami. Przynoszą one wyzwolenie Francji, Belgii, Holandii i Luksemburgowi. W lutym 1945 r. front ten wkracza na terytorium Niemiec. Wiosną następuje wyzwolenie Danii i Norwegii. Armia Czerwona zdobywa linię Odry i Nysy Łużyckiej.

W wyniku takiego obrotu spraw następuje kapitulacja Niemiec – 8 maja na froncie zachodnim, a dzień później na wschodnim. Wojna toczy się jeszcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią. W sierpniu Amerykanie zrzucają bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. Japonia kapituluje 2 września 1945 r.  

Ostatnia wojna światowa, podobnie jak i wszystkie wojny, pozostawia po sobie ogromne skutki.

Najtragiczniejsze są straty w ludziach. W ciągu sześciu lat wojny ginie ponad 50 milionów osób. Jest to zarówno bezpośrednim skutkiem prowadzenia działań militarnych, jak i zbrodni wojennych (morderstw, nieludzkiego traktowania, prześladowań, burzenia miast i wsi, deportacji). Należy też wspomnieć o wielkich zniszczeniach niektórych miast w Europie (chociażby Warszawa, Leningrad - dzisiejszy Petersburg - czy Berlin) i na świecie (Hiroszima, Nagasaki). Czołową pozycję w świecie utrzymują Stany Zjednoczone, a w wyniku przetasowania sił politycznych również Związek Radziecki. Następuje zmniejszenie roli Wielkiej Brytanii i Francji. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego (wyzwolą się one spod nich dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX w.). Na terenie Palestyny powstaje państwo Izrael, gdzie zamieszkiwać będą skazani przez Niemców na całkowitą zagładę Żydzi. W miejsce przedwojennej Ligi Narodów tworzy się Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ), której zadaniem jest dążenie do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w świecie oraz przeciwstawianie się łamaniu praw człowieka.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że wkrótce w siedzibie Muzeum będzie dostępna do zwiedzania wystawa, w której zaprezentujemy pochodzące z naszych zbiorów wybrane obiekty dotyczące II wojny światowej. Tymczasem przedstawiamy zdjęcie znajdujacego sie na wystawie stałej munduru lotnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

 

 

 

IMG 0583 Kopia