W dniu dzisiejszym w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego została podpisana umowa dotacyjna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego budynku dawnego Zajazdu, obecnej siedzibie Muzeum. Niniejszego aktu dokonali członek Zarządu Województwa Łódzkiego p. Robert Baryła (z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) i dyrektor Muzeum w Krośniewicach p. Ksenia Stasiak. Umowa dotyczy zadania  związanego z realizacją opracowania projektu budowlanego dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z wymogami p.poż. wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. 

Serdecznie dziekujemy za wsparcie.

 

IMG 0599 Kopia  IMG 0608 Kopia