W dniach 30 i 31 sierpnia obchodzimy 40. rocznicę Porozumień Sierpniowych.

Latem 1980 r. pracownicy zakładów przemysłowych znajdujących się w różnych częściach Polski podjęli akcję strajkową. Ich przyczyną była pogarszająca się sytuacja materialna ludności. Robotnicy postawili 21 postulatów, wśród których było utworzenie niezależnych od władz związków zawodowych. Zmuszeni do negocjacji komuniści podpisali porozumienia - przedostatniego dnia sierpnia w Szczecinie, a dzień później w Gdańsku. W ich wyniku powołano do życia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność".

Również w rejonie kutnowskim rozpoczął działalność nowy Związek. W naszych zbiorach znajduje się dokument związany z działalnością tego ruchu. Jest to pochodzący z 1981 r. dyplom, poświadczający nadanie Jerzemu Dunin-Borkowskiemu członkostwa honorowego NSZZ "Solidarność". Zarząd Regionalny Ziemi Kutnowskiej nadał założycielowi Muzeum w Krośniewicach wspomniany tytuł  w uznaniu jego wybitnych zasług w ochronie i krzewieniu kultury narodowej oraz rozwoju muzealnictwa w regionie kutnowskim.

Zapraszamy Państwa do osobistego obejrzenia dokumentu oraz innych zbiorów prezentowanych w naszym Muzeum. Wspomniany dyplom można zobaczyć w Gabinecie Kolekcjonera, a zdjęcie dokumentu zamieszczamy poniżej.

IMG 0575 Kopia