Warsztaty Fotograficzne z Instruktorem

Dnia 24-25 lipca w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego odbyły sie Warsztaty Fotograficzne z Instruktorem. Pan Michał Jabłoński, pracownik Muzeum Regionalnego w Kutnie jest zawodowym Fotografem i to On wcielił się w roke instruktora. Pokazał młodziezy podstawowe zasady fotgrafowania oraz jak ustrzec się przed błędani jakie są najczęściej popełniane przy robieniu zdjęć. Warsztaty były wspomagane przez Łódźki Dom Kultury. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie młodzieży.

 

warsztaty fotograficzne

Warsztaty Plastyczne z Instruktorem

Dnia 17-18 lipca w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyły sie Warsztaty Plastyczne z Instruktorem. Pan Bogusław Gardoliński jest zawodowym artystą-malarzem i On wcielił sie w role instruktora. Pokazał dzieciom i młodzieży podstwowe zasady malarstwa, tworzenia podstawowych i złożonych barw. Warsztaty były wspomagane przez Łódźki Dom Kultury. Serdecznie dziękujemy za licznie przybycie dzieci i młodzieży.

 

warsztaty plastyczne

ZAJĘCIA WAKACYJNE 2014

W lipcu i sierpniu w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Uczyły się między innymi lepienia z gliny garnków, pisania gęsim piórem, tworzyły własne herby rodowe, tworzyły przeróżne zwierzątka czy kwiatki techniką Quillingową oraz strzelania z łuku. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

 

zajecia 2014

 

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Plakat_Monte_Cassino.jpg

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Plakat_AK.jpg

apel 100 lat kolejki

Serdecznie zapraszamy!!

plakat warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy!!

plakat warsztaty foto