XIX OGÓLNOPOLSKIE

                                                                           ŚWIĘTO KOLEKCJONERÓW      

 

                                                                      KROŚNIEWICE, 26 LISTOPADA 2022    

                

                                                                           HONOROWY PATRONAT

  

                                                                           STAROSTA KUTNOWSKI                                                                           

                                                                           DANIEL KOWALIK                                                                                          

 

                                                                         BURMISTRZ KROŚNIEWIC

                                                                         KATARZYNA ERDMAN

 

 

 

 

                                                 Program XIX Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów

 

                                     11.00 - Rozpoczęcie uroczystości

                                  - Powitanie Gości przez dyrektora muzeum Ksenię Stasiak

                                  - Wystąpienie Sekretarza Kapituły Bohdana Kowalczyka

                                  - Wręczenie Laureatom Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego   

                                    Dunin-Borkowskiego

                                  - Koncert kameralny: Alicja Zientalska – sopran, Jan Przepałkowski - fortepian

                                 -  Zwiedzanie wystawy pt. „Sztuka wojny. Tajemnice zaklęte w orężu”, ze zbiorów  

                                    Krzysztofa Ledwonia

                                   Prowadzenie uroczystości - Bohdan Kowalczyk, sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody

 logotypy OSK

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczne Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów odbędzie się dnia 26 listopada 2022 (sobota) o godz. 11.00.

Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającą się pandemią Covid-19 zawiadamiamy, że Ogólnopolskie Świeto Kolekcjonerów nie odbędzie się w tradycyjnym czerwcowym terminie. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zawieszenie działalności stowarzyszeń i organizacji zostaje wydłużony termin nadsyłania wniosków do nagrody, do dnia 10 września b.r. Z uwagi na optymistyczne prognozy sanitarno-epidemiologicznie, mamy nadzieję na możliwość uroczystej organizacji naszego Święta jesienią b.r., nie zakłóconej wymaganymi dzis obostrzeniami.

pierscienJerzy Dunin-Borkowski chcąc uhonorować wybitnych kolekcjonerów – często swych przyjaciół – pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. zaczął wręczać okolicznościowe pierścienie z dewizą „Digno amicitiae” (łac. godny przyjaźni). W 2002 r. muzeum, już jako instytucja publiczna, za sprawą m.in. ówczesnego dyrektora Andrzeja Urbaniaka, powróciło do tej tradycji, ustanawiając Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie. Do 2013 r. kapituła wspomnianej wyżej nagrody, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami, uhonorowała 119 osób i instytucji. W gronie laureatów znaleźli się kolekcjonerzy z kraju i zagranicy.