Szanowni Państwo,

w związku z przedłużającą się pandemią Covid-19 zawiadamiamy, że Ogólnopolskie Świeto Kolekcjonerów nie odbędzie się w tradycyjnym czerwcowym terminie. Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zawieszenie działalności stowarzyszeń i organizacji zostaje wydłużony termin nadsyłania wniosków do nagrody, do dnia 10 września b.r. Z uwagi na optymistyczne prognozy sanitarno-epidemiologicznie, mamy nadzieję na możliwość uroczystej organizacji naszego Święta jesienią b.r., nie zakłóconej wymaganymi dzis obostrzeniami.

pierscienJerzy Dunin-Borkowski chcąc uhonorować wybitnych kolekcjonerów – często swych przyjaciół – pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. zaczął wręczać okolicznościowe pierścienie z dewizą „Digno amicitiae” (łac. godny przyjaźni). W 2002 r. muzeum, już jako instytucja publiczna, za sprawą m.in. ówczesnego dyrektora Andrzeja Urbaniaka, powróciło do tej tradycji, ustanawiając Honorową Nagrodę Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Pierwsze pierścienie wraz z dyplomami zostały wręczone 1 czerwca 2002 r. w gmachu muzeum, podczas I Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Tradycja ta jest kontynuowana corocznie. Do 2013 r. kapituła wspomnianej wyżej nagrody, za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochronę pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami, uhonorowała 119 osób i instytucji. W gronie laureatów znaleźli się kolekcjonerzy z kraju i zagranicy.