W minioną sobotę, 25 listopada, odbył się Jubileusz 45-lecia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik. 

Kilka minut po 11.00 zebranych gości powitała Dyrektor Ksenia Stasiak, przybliżając jednoczenie rys historyczny Muzeum. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna "Poprzez lata i dni…". Przygotował ją kustosz Ryszard Rau, przedstawiając sylwetki dotychczasowych laureatów Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Później zabrał głos Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk, który podzielił się swoimi refleksjami, dotyczącymi tego wyróżnienia. W dalszej kolejności Dyrektor Muzeum wręczyła podziękowania za wieloletnią współpracę z kierowaną przez siebie instytucją. Otrzymali je członkowie Kapituły Honorowej Nagrody, między innymi: wieloletni sekretarz Bohdan Kowalczyk, Hetman Polskich Kolekcjonerów Ryszard Janiak, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik (w zastępstwie odebrał reprezentujący Starostę Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski), Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman oraz instytucje, firmy wspierające muzeum. Wyrazy uznania przekazali przedstawiciele Parlamentarzystow - dyrektorzy Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka, dyrektorzy muzeów, instytucji kultury, szkół, przybyli goście oraz kolekcjonerzy, którzy przekazali w darze dla muzeum atrakcyjne artefakty. Oficjalną część uroczystości dopełnił wernisaż okolicznościowej wystawy sreber z kolekcji Muzeum, zatytułowanej "45/45". 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy miłym Gościom za przybycie oraz wszystkim, którzy wsparli uroczystości jubileuszowe.  IMG 495720231125 124344IMG 5045IMG 5050Statuetki7Burmistrz89