Kolejne bezpłatne egzemplarze albumu trafiły w ręce mieszkańców powiatu kutnowskiego! Tym razem byliśmy w Krośniewicach!

Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra” kontynuuje promocję albumu z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego przygotowanego w ramach zadania publicznego „Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego Łódzkie na Plus 2023. Patronatem Honorowym zadanie objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach było miejscem spotkania promocyjnego najnowszej publikacji Stowarzyszenia. Ksenia Stasiak – dyrektorka Muzeum gościnnie przyjęła nas w tym niezwykłym muzeum. Katarzyna Erdman - burmistrz Krośniewic wzięła udział w spotkaniu i dziękując Stowarzyszeniu Grupie Przyjaciół „od jutra” za podjęcie się tak interesującego zadania, pogratulowała jego efektów.
W albumie znalazły się skany fotografii, które przekazali: Adam Mikołajczyk, Paweł Mikołajczyk, Sławomir Mikołajczyk, OSP Krośniewice, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Andrzej Skawiński, Magdalena Górska-Kamela, GCKSiR w Krośniewicach / Biblioteka Publiczna, Irena Pawlak, Stanisława Bawej, Bogdan Krawczyk. Podziękowaliśmy obecnym na spotkaniu uczestnikom projektu, którzy użyczyli skanów fotografii:
Andrzejowi Skawińskiemu, znanym krośniewickim regionalistom - Sławomirowi Mikołajczykowi i Adamowi Mikołajczykowi, Rafałowi Tomczykowi - dyrektorowi GCKSiR w Krośniewicach oraz Kseni Stasiak dyrektorce Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Teresa Mosingiewicz
Prezes Stowarzyszenia Grupa Przyjaciół „od jutra”
Bożena Gajewska
Koordynatorka zadania publicznego

 DSC01149DSC01155IMG 4883DSC01186DSC01196DSC01197DSC01194DSC01138DSC01198DSC01150DSC01164DSC01134