Na pamiątkę utworzenia  9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od jedenastu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W dniu tejże daty w archiwach organizowane są co roku spotkania, prelekcje, warsztaty  i konferencje szczególnie związane z szeroko pojętą problematyką gromadzenia, przechowywania, ochrony  i udostępniania wszelkich materiałów archiwalnych.

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 33. sesji w Paryżu (2005) ogłosiła dzień 27 października Światowym Dniem Dziedzictwa Audiowizualnego. Stał się on okazją do podniesienia świadomości społecznej na temat znaczenia archiwów audiowizualnych oraz bodźcem do działań na rzecz ich zachowania. Inicjatywa obejmowała jednak tylko archiwa zagrożone i wymagające szczególnej uwagi. Postanowiono ją zatem rozszerzyć o informację na temat konserwacji dokumentów i porady, jak dbać m.in. o rodzinne archiwa.

Międzynarodowy Dzień Archiwów znacznie podkreśla szczególną rolę archiwów względem zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw. Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach ma na uwadze szczególną rolę przechowywania dobrodziejsta dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem archiwów. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych znalezisk z naszego muzeum. Zachęcamy do szeroko pojętej archiwizacji i dbania o dobrodziejstwa naszego dziedzictwa. ŁJ.

 

Bez tytułu

Nominacja dla Józefa Tuszyńskiego na Komisarza Policji II rangi przez Prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa Jana Schindlera.

 

 

 

 

 

 

 

 

dokument archiwa 20221

Orzeczenie sądu w sprawie dotyczącej spadku po śmierci Antoniego Konopki, właściciela dóbr Rustweczko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dokument archiwa 20222

Świadectwo egzaminacyjne Stanisława Konopki na Uniwersytecie Jagiellońskim z psychologii empirycznej i logiki teoretycznej (semestr pierwszy)