W dniu 27 października br. do Krośniewic zawitali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Nowem. Uczniowie ósmej klasy wraz z opiekunami postanowili zapoznać się z plenerową wystawa planszową od „Zwierciadła polskości” po „Laur niepodległości”, prezentowanej na Placu Wolności przy pomniku Gen. Władysława Andersa. Ekspozycja została przygotowana przez „Gazetę Polską” z okazji 195 rocznicy jej istnienia. Wystawa ta stanowi utrwalony w słowie i obrazie burzliwy zapis historii Polski porozbiorowej wyłaniający się z setek stronnic dawnej „Gazety Polskiej”. Na jej łamach pisywali wybitni polscy poeci, pisarze i krytycy literaccy m.in.: A. Mickiewicz, H. Sienkiewicz, B. Prus, W. Reymont, czy E. Orzeszkowa, jak również znani artyści, politycy, historycy, czy uczeni – słowem kilka pokoleń polskich intelektualistów, którzy publikując na łamach pisma swoje dzieła, dążyli do ocalenia polskości. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów wystawy (Klub Gazety Polskiej Krośniewice) drobne pamiątki.

IMG 20211027 095255