W dniu 9 br. października w naszym Muzeum miały miejsce dwa dopełniające się wzajemnie wydarzenia kulturalne.  Dzięki uprzejmości  Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu zagościła u  nas wystawa planszowa pt. „Wyspa Wolności”. Wystawa  miała swoją premierę w siedzibie Senatu RP w 2014 roku w Warszawie.


O godzinie 16.00 przybyłych gości przywitała dyrektor Muzeum Ksenia Stasiak, a o wystawie i działalności Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Bibliotece Polskiej w Paryżu  opowiedział  przedstawiciel  Towarzystwa Pan  Krzysztof Kocel.  Na 20 tworzących jej planszach przedstawiono historię najstarszej polskiej instytucji kultury istniejącej poza granicami naszego kraju.  Biblioteka Polska w Paryżu stworzona i zarządzana przez Towarzystwo Historyczno-Literackie działa od 1838 roku.   W swoich zbiorach gromadzi najcenniejsze pamiątki po wybitnych Polakach m.in: rękopisy, starodruki, mapy, czy  dzieła sztuki.  W jej siedzibie spotykało się wiele ważnych  postaci świata politycznego i kulturalnego m.in.: Adam Jerzy Czartoryski, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin czy Cyprian Kamil Norwid. Całość ekspozycji  uzupełnią pamiątki zgromadzone przez Jerzego Dunin-Borkowskiego związane z ww. postaciami takie jak pierwsze wydania ich dzieł, ich portrety czy figrki.     
Po inauguracji wystawy ok 16.30 goście zaproszeni zostali do wysłuchania koncertu poetycko-literackiego  pt.: „Z norwidowską myślą”, w wykonaniu Jolanty Gzelli – wybitnej  mezzosopranistki  i akompaniującej jej na  fortepianie  - kompozytorki i pianistki Doroty Brolik-Bekrycht.  Koncert zorganizowany został   z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida. ŁJ.

IMG 1795

IMG 1777
IMG 1846
IMG 1819