logo wpkwInformujemy, że Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego otrzymało dofinansowanie Łódzkiego Domu Kultury – w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 r. – w kwocie 11 000 zł. Suma ta przeznaczona będzie na zrealizowanie zadania pn. „100. rocznica budowy Krośniewickiej Kolei Dojazdowej na Kujawach i Ziemi Łódzkiej”. W ramach projektu zostaną ogłoszone konkursy: plastyczny oraz fotograficzny i filmowy; zorganizowany zostanie także spektakl teatralno-muzyczny przygotowany przez Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, wg autorskiego scenariusza Małgorzaty Przygodzkiej, Dyrektor GCKSiR.

Wkrótce więcej informacji.