XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201415W ostatnią Niedzielę krośniewickie muzeum ponownie gościło sympatyków sztuki z całego kraju na XIII Ogólnopolskim Święcie Kolekcjonerów. Impreza już na dobre wpisała się w kulturalny krajobraz regionu, i stała się marką rozpoznawalną wśród kolekcjonerów i nie tylko. Podczas tegorocznej edycji Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego wyróżniono pięć osób: Janusza Ignacego Borkowskiego (twórcę Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Redczu Krukowym koło Włocławka; w imieniu Laureata Nagrodę odebrała Iwona Niewiadomska); Tadeusza Kacalaka – kutnowskiego artystę i kolekcjonera rzeźby ludowej; Janusza Miliszkiewicza – autora wielu opracowań na temat kolekcjonerstwa; Wojciecha Romualda Jędrzejewskiego – kolekcjonera fotografii artystycznej i Krzysztofa Antoniego Witkowskiego – fundatora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Warto nadmienić, iż wszyscy Laureaci urodzili się w latach 50. ubiegłego wieku. Czyżby ta dekada była wyjątkowa dla polskiego kolekcjonerstwa? Pozłacane pierścienie Honorowej Nagrody oraz stosowne dyplomy wręczali Laureatom szanowni goście – Mirosława Gal-Grabowska, Starosta Kutnowski; Julianna Barbara Herman, Burmistrz Krośniewic i Rafał Jóźwiak, Przewodniczący Rady Powiatu w Kutnie. W roli konferansjera wystąpił, jak zwykle niezawodny w swej roli, Bohdan Kowalczyk, Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody. Na uroczystości przybył również Kanclerz Kapituły dr Jerzy Huczkowski. W tym roku być może zapoczątkowana została nowa tradycja – nakładania pierścienia na dłonie Laureatów przez Kanclerza Kapituły. Możliwość spotkania kolekcjonerów z wielu – często odległych – stron kraju, była okazją do dyskusji na tematy kolekcjonerskie, wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów. Ożywioną polemikę wywołało wystąpienie Bernadetty Czapskiej i Ryszarda Kruka, dotyczące możliwości digitalizacji prywatnych zbiorów. Dyskusja zakończyła się apelem o powołanie wspólnej platformy wymiany myśli wśród kolekcjonerów polskich. Uroczystość uwieńczył koncert Zbigniewa Mereckiego oraz wernisaż wystawy „100-lecie Legionów Polskich 1914 – 2014. Historia na znakach pocztowych z kolekcji Adama Lubomira Woźniaka z Łodzi”, do zwiedzania której zaprosił sam Kolekcjoner. Na ekspozycję składa się sto kilkadziesiąt unikatowych kart pocztowych z korespondencją żołnierzy służących w Legionach Polskich. Wśród zabytków znajdują się dwie pocztówki zaadresowane do mieszkańców Krośniewic. A więc po około stu latach karty te powróciły do miasta. Wystawę można zwiedzać do 30 lipca bieżącego roku. Świętu towarzyszyły Targi Kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu”, licznie odwiedzane przez mieszkańców Krośniewic, okolic, oraz przybyłych na uroczystości gości.

    XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201402 XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201416 XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201423

              XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201424 XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201426 XIII Ogolnopolskie Swieto Kolekcjonerow 201428

Więcej zdjęć na naszej stronie facebookowej