W dniu dzisiejszym, 15 lutego, mija 80. rocznica zbombardowania powstałego w VI wieku klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino. Dokonano tego podczas bitwy o wspomniane wzgórze, toczonej od stycznia do maja 1944 r. przez aliantów zachodnich z okupującymi Włochy Niemcami.

Alianci przypuszczali, że niemożliwe będzie pokonanie wroga, dopóki nie zostanie zdobyty klasztor. Jednak po nalotach amerykańskich Niemcy zajęli zbombardowaną budowlę, czyniąc z niej twierdzę. Monte Cassino opanowano dopiero w maju. To właśnie wtedy do walki wkroczyli polscy żołnierze pod dowództwem gen. Władysława Andersa.

Informujemy, że Muzeum będzie czynne w dniach:

30.12.2023 - w godz. 10.00 - 15.00

31.12.2023 - w godz. 10.00 -14.00

01.01.2024 - Muzeum nieczynne

02.01.2024 - Muzeum nieczynne

kartka Bn 2023

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (Wigilia Bożego Narodzenia) Muzeum będzie nieczynne.

Zapraszamy po Świętach.

W dniu 27 listopada delegacja pracowników Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach wraz z przedstawicielami władz Powiatu Kutnowskiego oraz młodzieżą szkół średnich uczciła 115. rocznicę urodzin Patrona Muzeum.

Z tej okazji złożono wizytę na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. To właśnie tam w rodzinnym grobowcu m.in. ze swoimi dziadkami oraz siostrą spoczywa Jerzy Dunin-Borkowski. Hetman Kolekcjonerów Polskich urodził się 27 listopada 1908 r. w Krośniewicach. Uzupełnieniem odwiedzin cmentarza był również przygotowany dla uczniów przez pracowników Muzeum biogram Pana Jerzego.

Kontynuacją pobytu na Powązkach była wizyta w gmachu Sejmu i Senatu RP.406136293 685325850382943 7650516293378264409 n406225430 685325853716276 2129578363600273828 n406268146 685327010382827 1372898335711817374 n

W minioną sobotę, 25 listopada, odbył się Jubileusz 45-lecia Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Honorowy patronat nad uroczystością objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik. 

Kilka minut po 11.00 zebranych gości powitała Dyrektor Ksenia Stasiak, przybliżając jednoczenie rys historyczny Muzeum. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna "Poprzez lata i dni…". Przygotował ją kustosz Ryszard Rau, przedstawiając sylwetki dotychczasowych laureatów Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Później zabrał głos Sekretarz Kapituły Honorowej Nagrody Bohdan Kowalczyk, który podzielił się swoimi refleksjami, dotyczącymi tego wyróżnienia. W dalszej kolejności Dyrektor Muzeum wręczyła podziękowania za wieloletnią współpracę z kierowaną przez siebie instytucją. Otrzymali je członkowie Kapituły Honorowej Nagrody, między innymi: wieloletni sekretarz Bohdan Kowalczyk, Hetman Polskich Kolekcjonerów Ryszard Janiak, Starosta Kutnowski Daniel Kowalik (w zastępstwie odebrał reprezentujący Starostę Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasz Walczewski), Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman oraz instytucje, firmy wspierające muzeum. Wyrazy uznania przekazali przedstawiciele Parlamentarzystow - dyrektorzy Biura Senatora RP Przemysława Błaszczyka i Posła na Sejm RP Tadeusza Woźniaka, dyrektorzy muzeów, instytucji kultury, szkół, przybyli goście oraz kolekcjonerzy, którzy przekazali w darze dla muzeum atrakcyjne artefakty. Oficjalną część uroczystości dopełnił wernisaż okolicznościowej wystawy sreber z kolekcji Muzeum, zatytułowanej "45/45". 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy miłym Gościom za przybycie oraz wszystkim, którzy wsparli uroczystości jubileuszowe.  IMG 495720231125 124344IMG 5045IMG 5050Statuetki7Burmistrz89

Kolejne bezpłatne egzemplarze albumu trafiły w ręce mieszkańców powiatu kutnowskiego! Tym razem byliśmy w Krośniewicach!

Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra” kontynuuje promocję albumu z fotografiami Kutna i powiatu kutnowskiego przygotowanego w ramach zadania publicznego „Opracowanie i wydrukowanie albumu z fotografiami (z XX wieku) Kutna i powiatu kutnowskiego” finansowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego Łódzkie na Plus 2023. Patronatem Honorowym zadanie objął Starosta Kutnowski Daniel Kowalik.

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach było miejscem spotkania promocyjnego najnowszej publikacji Stowarzyszenia. Ksenia Stasiak – dyrektorka Muzeum gościnnie przyjęła nas w tym niezwykłym muzeum. Katarzyna Erdman - burmistrz Krośniewic wzięła udział w spotkaniu i dziękując Stowarzyszeniu Grupie Przyjaciół „od jutra” za podjęcie się tak interesującego zadania, pogratulowała jego efektów.
W albumie znalazły się skany fotografii, które przekazali: Adam Mikołajczyk, Paweł Mikołajczyk, Sławomir Mikołajczyk, OSP Krośniewice, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Andrzej Skawiński, Magdalena Górska-Kamela, GCKSiR w Krośniewicach / Biblioteka Publiczna, Irena Pawlak, Stanisława Bawej, Bogdan Krawczyk. Podziękowaliśmy obecnym na spotkaniu uczestnikom projektu, którzy użyczyli skanów fotografii:
Andrzejowi Skawińskiemu, znanym krośniewickim regionalistom - Sławomirowi Mikołajczykowi i Adamowi Mikołajczykowi, Rafałowi Tomczykowi - dyrektorowi GCKSiR w Krośniewicach oraz Kseni Stasiak dyrektorce Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Teresa Mosingiewicz
Prezes Stowarzyszenia Grupa Przyjaciół „od jutra”
Bożena Gajewska
Koordynatorka zadania publicznego

 DSC01149DSC01155IMG 4883DSC01186DSC01196DSC01197DSC01194DSC01138DSC01198DSC01150DSC01164DSC01134

W dniu jutrzejszym (11.XI.) będziemy celebrować Święto Niepodległości. W bieżącym roku przypada 105. rocznica odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów.

Z tej okazji w przeddzień oficjalnych obchodów do Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przybyli Uczniowie miejscowego Liceum Ogólnokształcącego wraz z Opiekunami. Pracownicy merytoryczni naszego Muzeum poprowadzili lekcję muzealną na temat dziejów Krośniewic na przestrzeni wieków. Prelekcja została uzupełniona licznymi zdjęciami, pochodzącymi między innymi ze zbiorów własnych. Dotyczą one chociażby I wojny światowej i początku II Rzeczypospolitej. Dodatkowo zaprezentowane zostały eksponaty o tematyce niepodległościowej z kolekcji muzealnej.

19 października przypadają dla nas Polaków dwie smutne rocznice.
Pierwsza to 210. śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego w Bitwie pod Lipskiem. Uprzednio ranny, utonął w nurtach wezbranej Elstery, wraz z próbującym Księcia Marszałka Francji ratować - kapitanem Hipolitem Blechamps. Niezwłocznie na wieść o lipskiej tragedii ówczesny właściciel Krośniewic wzniósł naprzeciw swego dworu obelisk z następującą inskrypcją: "Poległemu za honor i ojczyznę pod Lipskiem dnia 19 października 1813 r. Prawemu Polakowi, mężnemu żołnierzowi, cnotliwemu ministrowi Józefowi książęciu Poniatowskiemu wystawił w domowym zaciszu ten skromny pomnik Rajmund Rembieliński na znak wiecznego szacunku i żalu."

Druga to 39. rocznica uprowadzenia i bestialskiego zamordowania Kapelana Solidarności, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
                                         Cześć i Chwała Bohaterom !