ZAJĘCIA WAKACYJNE 2014

W lipcu i sierpniu w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach odbyły się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Uczyły się między innymi lepienia z gliny garnków, pisania gęsim piórem, tworzyły własne herby rodowe, tworzyły przeróżne zwierzątka czy kwiatki techniką Quillingową oraz strzelania z łuku. Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.

 

zajecia 2014

 

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Plakat_Monte_Cassino.jpg

Serdecznie Zapraszamy!!!

 

Plakat_AK.jpg

apel 100 lat kolejki

Serdecznie zapraszamy!!

plakat warsztaty plastyczne

Serdecznie zapraszamy!!

plakat warsztaty foto

Serdecznie Zapraszamy!!

zajecia wakacyjne 2014

Poniżej znajdują się regulaminy o konkursie o kolei.

100 lat w podróży zaklęte - regulamin do poprania

Była tu kiedyś kolej - regulamin do pobrania