W sklepiku do nabycia pamiątki i wydawnictwa muzealne, pocztówki, tanie książki i przedmioty antykwaryczne.

sklepik_28Plakieta okolicznościowa „X Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów”; tombak srebrzony, oksydowany; tłoczenie; wys. 55mm, szer. 70mm –100zł (dla laureatów Honorowej Nagrody –70zł)

sklepik_02Dzieje oręża polskiego w sztuce medalierskiej XIX-XX w., red. L. Sadowski, Zamość 2008 – 15zł

 

sklepik_03Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, red. Z. Nestorowicz, Lublin 2010, t. XVI – 5zł

sklepik_04Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne, red. Z. Nestorowicz, Lublin 2011, t. XVII – 5zł

sklepik_05Z. Sawicki, A. Wielechowski, Odznaki Wojska Polskiego 1989-2009, Warszawa 2009 –77zł

sklepik_06B. Wojciechowski, Z. Sawicki, Polskie Siły Zbrojne za Zachodzie 1939-1947, Gdynia-Warszawa 2009 – 77zł

sklepik_06b

Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II (katalog wystawy), Krośniewice 2006 –3zł

sklepik_07asklepik_07bZ. Nestorowicz, L. Sadowski, Lubelski Klub Kolekcjonerów przy Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie 1973-2003, Lublin 2003 – 12zł

sklepik_08

Godło i barwa Polski samorządowej , red. W. Barbasiewicz, Warszawa 1998 – 18zł

sklepik_09

Jan Betley. Kreska i barwa (katalog wystawy), red. A. Urbaniak, Krośniewice 2004 – 3zł

sklepik_10

Znani i nie (mniej) znani. „Autoportret” w grafice i rysunku z kolekcji dr med. Andrzeja Papiewskiego (katalog wystawy), Krośniewice 2007 – 10zł

sklepik_11

Przewodnik po kolekcji Jerzego Dunin-Borkowskiego, red. G. Dębski, K. Śwircz, K. Stasiak, Krośniewice 2008 – 5zł

 

sklepik_12

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach (przewodnik), red. A. Urbaniak, Krośniewice 2004 – 7zł

Województwo Łódzkie. Mapa administracyjno-turystyczna 8złsklepik_13


sklepik 29 Włodzimierz Borkowski, Witraże Oświęcimskie, Kraków 2013 – 40zł

 

sklepik 31Marek Piotrowski, Moje Krośniewice. Fraszki i wiersze, Zgierz 2013 – 15zł

sklepik 32Pióro gęsie do pisania – 3zł

 

 

sklepik_14pocztówka – 1zł

sklepik_15pocztówka – 1zł

sklepik_16pocztówka – 1zł

sklepik_17pocztówka – 1zł

sklepik_18

 

pocztówka – 1zł

sklepik_19pocztówka – 0,80zł

sklepik_20pocztówka – 0,80zł

sklepik_21pocztówka – 0,80 zł

 

sklepik_23pocztówka – 0,80zł

sklepik_24

pocztówka – 1zł

sklepik 25a

pocztówka – 1,5zł

sklepik_26

Pocztówki poświęcone zabytkom Łomży (8 szt.), jedna pocztówka – 2zł