Prezentowane są tutaj meble i rzeczy osobiste, należące do generała. Swoisty klimat prywatnego gabinetu nadają: biurko, fotel i krzesło, przy których pracował gen. Sikorski. Wraz z kilkoma innymi prezentowanymi tutaj eksponatami, stanowiły one do 1945 r. wyposażenie jego dworu w  Parchaniu k. Inowrocławia.

Na biurku znajdują się: kałamarz, przycisk i nóż do papieru, które według tradycji należały do generała podczas II wojny światowej. Eksponowane są dokumenty świadczące o kontaktach pomiędzy rodzinami Sikorskich i Dunin - Borkowskich. 

Na uwagę zasługują dwa gipsowe popiersia: „Gen. Władystaw Sikorski” (1923 r.), autorstwa Kazimierza Ostrowskiego oraz żony Heleny i córki Zofii (ok. 1920 r.), wykonane przez Edwarda Haupta. Ekspozycję uzupełnia mundur lotnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Obok nich prezentowane są też drobne pamiątki po wybitnych Polakach, którzy zawsze byli bardzo bliscy sercu kolekcjonera: gen. Józefie Hallerze, ambasadorze Aleksandrze Ładosiu i premierze Ignacym Paderewskim.

Kredens oraz krzesło z kompletu mebli należących do gen. Władysława Sikorskiego; XIX w. Szachy; II wojna światowa – wykonane i podarowane przez żołnierzy polskich internowanych w Szwajcarii Aleksandrowi Ładosiowi Biurko z kompletu mebli należących do gen. Władysława Sikorskiego; l. 40-te XX w.Pamiątki po generale. Wśród nich kałamarz, przycisk do papieru i nóż do papieru, które wg tradycji należały do gen. Władysława Sikorskiego Kilim z godłem Polski (Polska; okres międzywojenny) oraz komoda-bieliźniarka z kompletu mebli należących do gen. Władysława Sikorskiego Pamiątki po generale. Wśród nich popiersie Heleny Sikorskiej z córką Zofią; Edward Haupt; gips patynowany