APEL do władz Rzeczpospolitej oraz świata kultury i nauki

Wyzwania dla środowiska kolekcjonerskiego w drugiej dekadzie XXI wieku

Świat staje się „zdigitalizowany i dostępny on line”. Dotyczy to w coraz szerszym zakresie także instytucji kultury: archiwów, muzeów, bibliotek, antykwariatów, wydawnictw i niesie w efekcie nowe wyzwania, ale także szanse, dla środowiska kolekcjonerskiego.

Kolekcjonerzy zgromadzili i rozbudowują znaczące zbiory, które są także przedmiotem licznych opracowań naukowych, powstałych w środowisku kolekcjonerskim, często przy wsparciu reprezentantów nauki. W Polsce, której zasoby kultury materialnej tak mocno ucierpiały w efekcie zaborów oraz wojen światowych, aktywność środowiska kolekcjonerskiego odgrywa wielką rolę w zachowaniu tego uszczuplonego dziedzictwa dla potrzeb przyszłych pokoleń. Internet stwarza nowe możliwości stworzenia globalnego dostępu do zasobów zgromadzonych przez instytucje i osoby prywatne. Warto naszym zdaniem podjąć wspólne działania na rzecz budowania takiej otwartej narodowej kwerendy a przede wszystkim nowych form kontaktów kolekcjonerów ze środowiskiem nauki i kultury, tak aby wiedza zgromadzona przez kolekcjonerów służyła jak najszerszym kręgom społeczeństwa.. W naszym rozumieniu „kolekcjonerstwa” jego naczelnym celem jest poszerzanie wiedzy, a nie posiadanie dla posiadania!

Na tle powyższych uwag dostrzegamy pięć głównych wyzwań stojących przed polskimi kolekcjonerami w drugiej dekadzie XXI wieku:

1. Kolekcjonerstwo a nauka, czyli co zrobić, aby kolekcjonerstwo stało się pomocniczą nauką historii?

2. Kolekcjonerstwo a archiwa - partnerzy czy konkurenci, jak usprawnić wzajemne relacje?

3. Kolekcjonerzy a muzea – co zrobić, aby muzea stały się gościnną i bardziej dostępną platformą wystawienniczą dla środowiska kolekcjonerskiego?

4. Kolekcjonerzy a Internet, czy kolekcjonerzy potrafią wykorzystać nowoczesne technologie dla upowszechniania wiedzy o ich dorobku, co zrobić aby usprawnić ten proces?

5. Kolekcjonerzy a prawo – jak prawo winno chronić kolekcje, w tym ich posiadanie i przenoszenie własności, co zrobić, aby świadomość praw i obowiązków w kwestiach związanych z kolekcjami stała się powszechna w środowisku, kto i jak w tej sprawie może pomóc?

Jubileuszowy charakter dziesiątego już „Święta Kolekcjonerów” w Muzeum w Krośniewicach, zaplanowanego na 4 czerwca 2011 roku, upoważnia do podjęcia tematów ważnych dla całego środowiska. Winny one być przed spotkaniem przedyskutowane z przedstawicielami świata kultury i nauki. Warto, aby stały się także tematem dyskusji na społecznościowych portalach kolekcjonerskich.

Środowisko kolekcjonerskie samo nie podoła powyższym problemom, konieczne jest wsparcie ze strony instytucji rządowych i samorządowych oraz świata nauki i kultury. Apelujemy o podjęcie dyskusji na ten temat.

Ryszard Kruk, www.kolekcjonerstwo.pl

Jacek Jackowski, www.filokartysta.pl

Leszek Koziorowski, www.historycznepapiery.pl

Kazimierz Śwircz, www.muzeumkrośniewice.pl

dr Jerzy Huczkowski, Prezes Honorowy SAP

Ryszard Kondrat, www.wcn.pl

Marek Sosenko, Zbiory Rodziny Sosenko

Matylda Selwa, Prezes PFOK

Warszawa, Grudzień 2010 roku

 

W związku z nadal trwającą trwającą pandemią koronawirusa z przykrością informujemy, że Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów 2020 zostało odwołane.