Kapituła
Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego

2017

L.p.

Osoba

Kogo reprezentuje

1.

Dr Jerzy Huczkowski - Kanclerz Kapituły

Stowarzyszenie Antykwariuszy Polskich

2.

Prof. dr hab. Andrzej Rottermund - Wicekanclerz Kapituły

 

3.

Bohdan Kowalczyk - Sekretarz Kapituły

Polska Federacja Organizacji Kolekcjonerskich

4.

Kamila Ostrowska

Polska Federacja Organizacji Kolekcjonerskich

5.

Ryszard Janiak

 

6.

Julianna Barbara Herman

Gmina Krośniewice

7.

Henryk Poselt

Polska Federacja Organizacji Kolekcjonerskich

8.

Prof. Mariusz Mielczarek

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

9.

Ksenia Stasiak

Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach

10.

Matylda Selwa

Krakowski Klub Kolekcjonerów

11.

Marek Wójkowski 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

12.

 Krzysztof Debich

Powiat Kutnowski