Poświęcony jest założycielowi i patronowi Muzeum oraz prezentuje pamiątki związane z  jego rodziną. Na uwagę zasługuje kolekcja portretów członków rodów: Bacciarellich i Dunin - Borkowskich (XIX - XX w.), wśród nich: Jerzego Dunin - Borkowskiego (ok. 1967 r.), autorstwa Władysława Kowalskiego, Zdzisławy z Bacciarellich Dunin - Borkowskiej i  Władysława Dunin - Borkowskiego (1947 r.), autorstwa Władysława Lasockiego, Stanisława Bacciarellego (2 poł. XIX w.), nieznanego autora. Można tutaj zobaczyć szereg dyplomów, nadanych kolekcjonerowi oraz jego przodkom, w tym liczne dowody uznania otrzymane od stowarzyszeń kolekcjonerskich, kulturalnych i władz państwowych.

Wśród  nich znajdujemy buławę hetmańską ze stosownym dyplomem, nadaną kolekcjonerowi w 1965 r., pierścień honorowy „Digno Amicitiae" (godny przyjaźni), wręczany przez Dunin - Borkowskiego  wybitnym kolekcjonerom i przyjaciołom domu oraz jego kontynuację - pierścień i dyplom „Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin - Borkowskiego", wręczany corocznie podczas Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów. Pomiędzy pamiątkami rodzinnymi znajduje się wiele rzeczy osobistych kolekcjonera: pamiętnik, świadectwa szkolne i  fotografie rodzinne. Ponadto seria karykatur kolekcjonera, wykonanych przez Juliana Żebrowskiego (lata sześćdziesiąte XX w.) i  rysunek „W aptece" (poł. XX w.), autorstwa Antoniego Uniechowskiego. Wystrój sali uzupełniają meble (XIX w.), według tradycji pochodzące z pałacu Rembielińskich w Krośniewicach.

Widok ogólny sali ekspozycyjnej Stół; Polska, 2 poł. XIX w.; drewno fornirowane, oraz Krzesła; Polska, ok. 1850-1870; brzoza, orzech, sosna, fornirowane palisandrem Widok ogólny sali ekspozycyjnej

Widok ogólny sali ekspozycyjnej Widok ogólny sali ekspozycyjnej Serwantka; Polska, poł. XIX w.; drewno fornirowane, szkło