krzyz_kampanii_wzesniowej

Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r., Polska, po 1989 r.

Krzyż równoramienny wykonany z metalu w kolorze starego srebra, ramiona krzyża profilowane, przy końcach poszerzone. W środku krzyża na podkładzie z liści dębu półkolisty napis „WRZESIEŃ”, nad nim orzeł wojskowy na tarczy amazonek. Na dolnym ramieniu data „1939” oraz stylizowany napis „RP”. Na lewym ramieniu data „1.IX”, na prawym „17.IX”. Rewers krzyża gładki. Wstążka biała z pięcioma pionowymi czerwonymi paskami.

Odznaka ustanowiona 1 września 1984 r. przez Prezydenta RP na Uchodźstwie Edwarda Raczyńskiego. Po zmianach ustrojowych przełomu lat 1989/1990 prawo przyznawania odznaczenia powróciło do kraju. W 1992 r. zakończono nadawanie Krzyża.

Odznaczeniem mogła być uhonorowana każda osoba biorąca udział w obronie państwa przed najazdem niemieckim i sowieckim w 1939 r., a więc nie tylko żołnierze, lecz również osoby cywilne.

Odznakę można oglądać na wystawie stałej w sali "Kolekcjonerskie pasje" Jerzego Dunin-Borkowskiego.