cukiernica

Cukiernica skrzynkowa, srebro, moletowanie, złotnik - Karol Harald Wehdell (ok. 1793 – 1844), Warszawa, l. 20-te XIX w.

Cukiernica skrzynkowa ze srebra pr.12, prostokątna (wym. 8,5 x 10 x 13,5 cm), ze ściętymi narożami, wsparta na czterech nóżkach w kształcie lwich łap, przechodzących w ulistnione gałązki. Szyld zamka z dwoma rogami obfitości w otoczeniu kompozycji roślinno-kwiatowej. Powierzchnia boczna nakrywki z moletowanym pasem lancetowatych liści. Nakrywka wysklepiona. Pudełkowy zamek przymocowany śrubkami z nakrętkami wewnątrz cukiernicy. Wnętrze cukiernicy złocone.

Oznakowanie: na spodzie dna „C Wehdell”, „12”, „w Warszawie” - kursywą, w prostokątach o ściętych narożach, znak warsztatowy - półksiężyc w owalu, „Z1851” z maleńką koroną powyżej, w wieloboku (cecha zapasowa, wprowadzona w związku ze zmianą przepisów probierczych w 1851 r.). 

Cukiernicę można oglądać na wystawie stałej w sali Kolekcjonerskie pasje Jerzego Dunin-Borkowskiego.

Bibliografia:

R. Bobrow, Srebra warszawskie XVIII i 1. połowy XIX wieku, Warszawa 1991, przed i poz. 185 (bez numeracji stron).

M. Gradowski, Znaki na srebrze, Warszawa 1994, s.248-249 i 252