W najbliższy piątek będziemy obchodzić Święto Narodowe Trzeciego Maja - uchwalenia pierwszej Konstytucji w Polsce i Europie. Była to zarazem druga ustawa zasadnicza na świecie, po amerykańskiej. Niniejsze wydarzenie  spowodowało, że pod wspomnianą datą w Kościele katolickim celebruje się uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

Przyjęta w 1791 r. Konstytucja Trzeciego Maja, nazywana również Ustawą Rządową, regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej mocą zniesiono wolną elekcję, którą zastąpiono dziedziczeniem tronu, a także zasadę liberum veto. Ponadto wzięto pod opiekę prawa chłopów, chcąc ukrócić samowolę szlachecką.

Pierwsza polska Konstytucja obowiązywała tylko przez ponad rok czasu.  Pomimo tego stała się inspiracją dla następnych pokoleń, a kolejne rocznice jej uchwalenia obchodzono uroczyście. Przykładem tego może być znajdujący się na wystawie stałej naszego Muzeum srebrny medal z 1891 r. Powstał on w zakładach Ludwika Christiana Lauera w Norymberdze. Warto zwrócić uwagę na legendę otokową: "NIECH POKOLENIA POKOLENIOM PODAJĄ PAMIĄTKĘ DNIA TEGO." Słowa te wypowiedział po uchwaleniu Konstytucji Jan Nepomucen Zboiński. Ten pochodzący z ziemi dobrzyńskiej szambelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i poseł na Sejm Czteroletni był jednym z jej sygnatariuszy. Przyczynił się również do uchwalenia wielu szczegółowych przepisów wykonawczych do Ustawy Rządowej. Za swoje zasługi otrzymał Order Orła Białego.

Zdjęcie