W dniach 14 i 15 marca (czwartek i piątek) odbył się konkurs historyczny "Powstanie styczniowe w powiecie kutnowskim 1863-1864", zorganizowany przez Powiat Kutnowski, Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie oraz Polski Klub Kawaleryjski. Impreza ta odbyła się w ramach powiatowych obchodów 161. rocznicy rozpoczęcia wspomnianego zrywu niepodległościowego.

W pierwszym dniu zmagań brały udział szkoły średnie z terenu powiatu kutnowskiego. Prowadził je Radny Powiatu Kutnowskiego Marek Drabik. Polegały one na rozwiązywaniu testów wiedzowych i krzyżówek oraz udzielaniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach w składzie: Gabriela Wenerska, Jaromir Jędrzejczak i Adam Rękawiecki. Drugie miejsce przypadło grupie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Kutnie (Edyta Adamczyk, Oskar Marciszewski, Nikola Peda). Na trzecim miejscu uplasowali się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie (Karolina Wolińska, Kamil Koszalski). Pozostali uczestnicy reprezentowali Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Żychlinie, Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, Zespół Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie.  

Kolejnego dnia do konkursu przystąpiły szkoły podstawowe. Zwycięzcami zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Jozefa Poniatowskiego w Szczycie: Ada Olczak, Adrianna Sikora i Gabriela Lubasińska. Drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół w Dąbrowicach (Cyprian Burdyka, Ignacy Rybicki, Przemysław Sęczkowski), a trzecie Szkole Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych (Szymon Aleksandrzak, Błażej Kowalczyk, Davy Thomson). We współzawodnictwie wzięły również udział: Szkoła Podstawowa im. Mieczysławy Butler w Ostrowach, Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Bedlnie oraz reprezentacja Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie.

Na zakończenie obu części nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów i nagród. Te drugie zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Poszczególne drużyny otrzymały je z rąk: Członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego Tomasza Walczewskiego, Radnego Powiatowego Marka Drabika, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie Barbary Łąckiej, Dyrektora Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Kseni Stasiak oraz Kustosza Ryszarda Raua.

ABCDEFGHI