19 października przypadają dla nas Polaków dwie smutne rocznice.
Pierwsza to 210. śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego w Bitwie pod Lipskiem. Uprzednio ranny, utonął w nurtach wezbranej Elstery, wraz z próbującym Księcia Marszałka Francji ratować - kapitanem Hipolitem Blechamps. Niezwłocznie na wieść o lipskiej tragedii ówczesny właściciel Krośniewic wzniósł naprzeciw swego dworu obelisk z następującą inskrypcją: "Poległemu za honor i ojczyznę pod Lipskiem dnia 19 października 1813 r. Prawemu Polakowi, mężnemu żołnierzowi, cnotliwemu ministrowi Józefowi książęciu Poniatowskiemu wystawił w domowym zaciszu ten skromny pomnik Rajmund Rembieliński na znak wiecznego szacunku i żalu."

Druga to 39. rocznica uprowadzenia i bestialskiego zamordowania Kapelana Solidarności, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.
                                         Cześć i Chwała Bohaterom !