W dniu wczorajszym, tj. 14 października b.r., w naszym mieście odbyła się uroczystość  z okazji 130. rocznicy urodzin Generała Władysława Andersa i 15-lecia nadania Jego imienia Szkole Podstawowej w Nowem.

Gościem honorowym była córka Generała, Ambasador RP we Włoszech i akredytacją w San Marino Anna Maria Anders. W obchodach wzięli ponadto udział przedstawiciele władz szczebla państwowego i samorządowego, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Generała Władysława Andersa w Nowem, przedstawiciele różnych instytucji, zakładów pracy oraz mieszkańcy. Wśród licznych gości, składających kwiaty przed tablicą upamiętniającą miejsce urodzenia Generała, była również delegacja Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.  

Zródło fot.: https://www.facebook.com/powiatkutno/

130 rocznica 4

130 rocznicaAnders 5130 rocznica 3

130 rocznica 2