W dniu dzisiejszym (11 sierpnia) przypada 130. rocznica urodzin gen. Władysława Andersa. Ten wybitny polski dowódca urodzony w Błoniu pod Krośniewicami był synem Franciszka Alberta Andersa, administratora dóbr Krośniewice i Elżbiety z domu Tauchert. To właśnie w naszym mieście rozpoczynał swoją edukacje pobierając nauki w tutejszej Szkole Podstawowej prowadzonej przez Kazimierę Wiśniewską, (Andersowie mieszkali w Krośniewicach do ok. 1905 roku), a kontynuował w Gimnazjum Realnym w Warszawie, później na Politechnice w Rydze oraz w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą pułku. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził Nowogrodzką Brygadą Kawalerii oraz Grupą Operacyjną Kawalerii. Gdy Polska została pokonana został osadzony w więzieniu w Związku Sowieckim (1939-1941). Na mocy układu Sikorski-Majski został zwolniony z więzienia i powierzono mu zadanie sformowania Armii Polskiej w ZSRR, której zresztą został pierwszym dowódcą. Latem 1942 r. był odpowiedzialny za ewakuacje do Iranu całego swojego wojska oraz ok 20 tyś. cywilów uratowanych z więzień i łagrów. Oficjalnie został też dowódcą Armii Polskiej na Wschodzie. Tam uformował II Korpus Polski, który został przeszkolony w Iranie i Palestynie, po czym przerzucony do Włoch, gdzie wziął udział w walkach o Monte Cassino (maj 1944 r.), Ankonę (lipiec 1944 r.) i Bolonię (kwiecień 1945 r.). Od lutego do maja 1945 r. pełnił obowiązki Naczelnego Wodza. Po zakończeniu wojny, pozbawiony obywatelstwa polskiego przez komunistyczny Rząd Jedności Narodowej nie mógł wrócić do ukochanej ojczyzny i osiadł na emigracji w Wielkiej Brytanii. Tu 12 maja 1970 roku w Londynie doczekał swoich ostatnich dni. Zgodnie z jego życzeniem został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojskowym pod Monte Cassino razem ze swoimi żołnierzami poległymi podczas bitwy.
Z tej okazji w dniu wczorajszym na skwerku miejskim, przed pomnikiem poświęconym generałowi Andersowi, punktualnie o godzinie 16.30 odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Delegacje władz miejskich i powiatowych, parlamentarzystów,  przedstawiciele instytucji kultury, Związku Oficerów Rezerwy RP,  oraz szkół przy udziale księdza proboszcza oraz mieszkańców, złożyły pod pomnikiem okolicznościowe wiązanki i odmówiły krótką modlitwę. Następnie zgromadzeni udali do sali widowiskowej Ośrodka Kultury OSPa, gdzie wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”. Na koniec miał miejsce wernisaż wystawy plenerowej pt. „Artyści Andersa” przy ulicy Kwiatowej. Oczywiście nasze muzeum również włączyło się w te uroczystości oddając tym samym hołd temu wybitnemu generałowi, ale przede wszystkim wielkiemu Polakowi.

IMG 20220810 162727

IMG 20220810 162743

IMG 20220810 163113

IMG 20220810 163751

IMG 20220810 175017

IMG 20220810 170531

IMG 20220810 173707