Wieloletnie wysiłki  doprowadziły ostatecznie do zrekonstruowania części zabudowy grodziska w miejscowości Tum – pierwszej  lokacji  grodu łęczyckiego. Od minionego piątku, każdy zainteresowany podziwiać już może budowlę obronną w postaci kamienno - drewnianej  bramy wyjściowej, odcinka fosy, drewnianej  palisady, wierzy obserwacyjnej,   oraz  wyraźny zarys wałów obronnych  dawnego grodu - w tym przypadku centrum władzy Księstwa Sieradzko-Łęczyckiego.

Podmiotem realizującym to ambitne zadanie było Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przy udziale Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Starosty Łęczyckiego.
Podczas uroczystego otwarcia obiektu, w dniu 22.04.2022 r. pojawiła się grupa mieszkańców powiatu kutnowskiego licząca 56 osób, dzieci, młodzież i opiekunowie ze szkół podstawowych Gmin: Bedlno, Oporów i Żychlin oraz z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był Pan Marek Drabik, członek Rady Muzeum w Krośniewicach i radny Rady Powiatu Kutnowskiego  osoby zaangażowane - dyr. Muzeum im. J. Dunin- Borkowskiego w Krośniewicach Pani Ksenia Stasiak i dyr. Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie Pan Jacek Gałka.


Autokarowy wyjazd zorganizowany został przez firmę przewozową „Lechita – Tur”, Stowarzyszenie „Trzy Wieże”, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie i Powiat Kutnowski. Dzieci miały okazję wziąć udział w oficjalnym otwarciu zrekonstruowanego grodu, doświadczyć atmosfery średniowiecza poprzez angażowanie się w atrakcje przygotowane za wałami obronnymi i w najbliższym otoczeniu budowli takie jak: mielenie mąki, strzelanie z łuku, lepienie z gliny, zabawy plebejskie i inne. Obserwować można było pojedynki drużyn książęcych w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych prezentujących obyczaje Słowian z terenu całego kraju, pokazy sokolnicze, wyroby rękodzieła i uzbrojenia średniowiecznego. Tego dnia otwarta była Archikolegiata i pobliski skansen „Łęczycka Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku, to wszystko do bezpłatnego zwiedzania. Wiele stoisk wokół romańskiej budowli obsługiwanych w dużej mierze przez Koła Gospodyń Wiejskich, serwowało nieodpłatnie posiłki regionu, co dodatkowo  tworzyło klimat miejsca.


Wyprawa w przeszłość trwała kilka godzin, a uczestnicy oprócz niewątpliwych przeżyć i bliskiego kontaktu z przeszłością, wzięli udział w konkursie historycznym, przygotowanym przez organizatorów wyjazdu, który rozwiązywali intensywnie w ciągu trwania wycieczki. Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej ze Szczytu, II miejsce przypadło wspólnie: Zespołowi Szkół nr I z Żychlina oraz grupie reprezentującej Młodzieżowy Dom Kultury, III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa z Pniewa. Rozstrzygnięcie nastąpiło w drodze powrotnej, a upominki ufundowało Krośniewickie Muzeum i Powiat Kutnowski. Częściowe pokrycie kosztów przedsięwzięcia zapewnili Wójtowie i Burmistrz wspomnianych gmin. Niepowtarzalne wydarzenie zintegrowało mieszkańców kilku gmin w odkrywaniu wspólnej przeszłości.
Podczas uroczystości nasze Muzeum, na stoisku zorganizowanym przez Powiat Kutnowski promowało swoją markę, poprzez prezentację rollupa i dystrybucję ulotek.

1

2

3

4

5

6

7