W dniu 13 kwietnia o godzinie 11 w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach nastąpiło otwarcie wystawy poświeconej postaciom Józefa Wybickiego oraz Jana Henryka Dąbrowskiego i Legionów Polskich we Włoszech.

Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Ksenia Stasiak.

Po oficjalnym przywitaniu oraz otwarciu wystawy pracownik muzeum Pan Łukasz Jóźwiak wygłosił wykład na temat wystawy.

Przedstawił okoliczności upadku Rzeczypospolitej, oraz długiej drogi do utworzenia Legionów Polskich we Włoszech a także, naszego hymnu Mazurka Dąbrowskiego.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum oraz zapozaniu się z prezentowaną ciekawą wystawą.ŁJ.

 20220413 110442 HDR