Wielki Czwartek jest dniem, w którym Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

Uwydatniają to obie msze św., jedyne sprawowane tego dnia.Poranna Msza Krzyżma, odprawiana zazwyczaj w katedrach, dotyka ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Wieczorna Msza Wieczerzy Pańskiej - nierozerwalnie związanej z nim tajemnicy Eucharystii i jej ustanowienia podczas Ostatniej Wieczerzy.
Kapłaństwo jest jednym z siedmiu sakramentów świętych. Najczęściej udzielany jest on w seminariach duchownych, gdzie kształcą się alumni. Według przekazów Kościoła katolickiego przez sakrament kapłaństwa Bóg wyznacza i daje zdolność niesienia nowych zadań, które związane są ze wzmacnianiem i budowaniem wspólnoty. Nie jest to jedyna funkcja kapłana przekazywana podczas udzielania sakramentu. Kapłaństwo daje władzę i możliwość pośredniczenia między Bogiem a wiernymi. Życzenia dla kapłanów można składać w Wielki Czwartek, kiedy przypada dzień ustanowienia sakramentu kapłaństwa. Przesyłają je nie tylko bliscy, ministranci, czy dzieci przystępujące do sakramentów, ale również papież:


Z okazji Dnia Kapłana, życzymy wiele wytrwałości w wykonywaniu posługi,
cierpliwości i umiejętności zachowania spokoju w chwilach zwątpienia,
dobrego serca, które swoim ciepłem pokrzepia dusze potrzebujących
oraz dużo właściwie dobranych słów, które niosą nadzieję dla wszystkich wiernych pragnących być coraz bliżej naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Niech każdy dzień przybliża kapłanów do Pana Boga!

 

Poniżej ciekawe artefakty zgromadzone w naszym muzeum:

 

 

 

Relikwiarz z XX wieku.

IMG 20220414 WA0006

 

 

 

 

 

 

 

 

Puszka na komunikanty z I połowy XX wieku

IMG 20220414 WA0007

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinctoria kanonickie XIX wiek

IMG 20220414 WA0008

 

 

 

 

 

 

 

Relikwiarz neogotycki I połowa XIX wieku.

IMG 20220414 WA0009ŁJ.