W naszym muzeum prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji hydrantowej, przeciwpożarowej.

Na powyższe zadanie muzeum otrzymało dotację w wysokości 20 tysięcy złotych z budżetu Województwa Łódzkiego

na prace konserwatorskie, restouratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Województwa Łódzkiego.  ŁJ.156522913 3675661175821601 8214140152119122419 n