Dnia 27 listopada b.r. mija 112. rocznica urodzin założyciela naszego Muzeum - Jerzego Dunin-Borkowskiego.

W spisanym po rosyjsku akcie urodzenia tego wybitnego polskiego kolekcjonera można przeczytać, że 3 października 1909 r. u proboszcza parafii Krośniewice ks. Konstantego Jaźwińskiego stawił się mieszkający we wspomnianej osadzie 35-letni Władysław Dunin-Borkowski, właściciel apteki. Wraz z nim w kancelarii parafialnej pojawili się: liczący 43 lata Stanisław Dunin-Borkowski, notariusz z Nieszawy i 62-letni Stanisław Bacciarelli z Krośniewic, utrzymujący się z własnych środków (dziadek Jerzego, jak skądinąd wiadomo). Pierwszy z przybyłych mężczyzn okazał niemowlę płci męskiej i oświadczył, że urodziło się ono w Krośniewicach 27 listopada 1908 r. o godzinie 3 nad ranem z mającej 25 lat jego prawowitej żony Zdzisławy z domu Bacciarelli. Niemowlęciu na chrzcie świętym dano imię Jerzy, a rodzicami chrzestnymi byli wspomniany Stanisław Dunin-Borkowski i Janina Skotnicka. Zaznaczono również, że przyczyną opóźnienia spisania metryki były nieokreślone w dokumencie zajęcia ojca. Akt ten został podpisany zarówno przez proboszcza, będącego jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego, jak i ojca dziecka oraz wspomnianych dwóch świadków.  

Źródło: https://metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=3&zs=1529d&sy=1909&kt=1&plik=251-254.jpg#zoom=1&x=1673&y=1202 - dost. 27.11.2020.

Pan Jerzy już w dzieciństwie zaczął zbierać starocie. Pomimo tego, że z zawodu był ekonomistą oraz farmaceutą, jego największą pasją było kolekcjonerstwo. W ciągu kilku dziesięcioleci zgromadził około 15 tysięcy zabytkowych przedmiotów, w tym dzieła sztuki, pamiątki po wybitnych Polakach, monety, wytwory rzemiosła artystycznego, archiwalia czy stare książki. W 1978 r. swoje zbiory przekazał Muzeum Narodowemu w Warszawie, które w naszym miasteczku utworzyło swój oddział (funkcjonujący do 1995 r.). Zmarł w Krośniewicach w 1992 r., a został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Poniżej prezentujemy jedno ze znajdujących się na wystawie stałej (Gabinet Kolekcjonera) zdjęć, na którym został uwieczniony Jerzy Dunin-Borkowski jako dziecko (drugi z lewej). Fotografia została wykonana około 1915 r.  Mający wówczas w przybliżeniu 7 lat Jerzy został przedstawiony razem z rodzicami, rodzeństwem - Krystyną i Wiesławem oraz nianią.

IMG 1010 Kopia

Więcej informacji o życiu i działalności Jerzego Dunin-Borkowskiego mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce "Patron".