Rok 2020 z okazji 100. rocznicy urodzin papieża-Polaka został ustanowiony przez Sejm i Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach przygotowało wystawę   p.t. "Jan Paweł II - papież Polak". Będą na niej prezentowane między innymi rzeźby, plakaty, zdjęcia, medale, monety, czasopisma, pamiątki czy druki ulotne. Przedmioty niniejsze wykonano w różnych latach pontyfikatu Ojca Świętego, między innymi z okazji Jego pielgrzymek do Ojczyzny - w tym na użytek wiernych podczas uroczystości papieskich - czy dla upamiętnienia kolejnych rocznic posługi na Stolicy Piotrowej.

Wystawie towarzyszy ulotka, zawierająca zarys życia i działalności Jana Pawła II, a wcześniej Karola Wojtyły oraz zdjęcia niektórych obiektów ukazanych na ekspozycji, a także zakładka okolicznościowa.  

Ekspozycja została zorganizowana ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Regionalnego w Kutnie, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Kutnie, osób duchownych i prywatnych oraz własnych eksponatów. 

Przedsięwzięcie "Jan Paweł II - papież Polak" zostało dofinansowane w ramach pozyskanego grantu z Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego związanych z obchodami Roku Świętego Jana Pawła II. Oprócz wystawy w ramach projektu ogłoszony został konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Krośniewice, dotyczący osoby Jana Pawła II. Na prace plastyczne oczekujemy do końca października. W listopadzie, o ile pozwolą obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, planujemy organizację koncertu słowno-muzycznego. Partnerami projektu są: Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krośniewicach, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach oraz Muzeum Regionalne w Kutnie. 

Czas trwania wystawy: 28 października - 31 grudnia b.r. (wtorek - niedziela w godz. 10:00 do15:00).  papież Polak PLAKAT nie mój

Muzeum Krosniewice logo1LOGO MRK 2KOLOR stopka 2

 

 

 

 

 

Parafia Wniebowziecia Najswiętszej Maryi Panny w Krośniewicach

 

logotyp GCKSiR