W dniu 11 września odbyły się w Krośniewicach obchody 50. rocznicy śmierci Generała Władysława Andersa. Z tej okazji do naszego miasteczka przybyła córka Generała - p. Anna Maria Anders, obecnie sprawująca funkcję ambasadora RP we Włoszech. Uroczystości rozpoczęły się o 11:00 odsłonięciem muralu poświęconego urodzonemu na terenie dzisiejszych Krośniewic polskiemu bohaterowi narodowemu. Owa wielkoformatowa grafika została umieszczona na jednej ze ścian budynku miejscowej hali sportowej. Fundatorem muralu był łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Pół godziny później nastąpiło posadzenie Dębu Pamięci ku czci Generała Andersa oraz złożenie kwiatów pod tablicą w miejscu Jego urodzin. O 12:00 w kościele parafialnym rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, odprawiona w intencji tego wielkiego Polaka i towarzyszy broni. O godzinie 13:15 na Placu Wolności miała miejsce uroczystość przy pomniku. Zebranych gości powitał Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata. Jako kolejna głos zabrała Anna Maria Anders, nawiązując do słów swego Ojca: "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski." Wyraziła też swój szacunek i wdzięczność tym, którzy przyczynili się do organizacji niniejszych obchodów rocznicowych. Wśród przemawiających była też dyrektor Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach Ksenia Stasiak, przybliżając cele i założenia zorganizowanego przez Muzeum konkursu plastycznego "Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz". W związku z tym Pani Ambasador w towarzystwie płk A.Kabaty, burmistrza Krośniewic Katarzyny Erdman i dyrektor K.Stasiak udekorowała laureatów konkursu pamiątkowymi medalami i wręczyła ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP nagrody. Zaszczytu tego dostąpiło sześciu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicach oraz Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem. Następnie odczytano Apel wojskowy, w którym między innymi wezwano imienia Generała Andersa i poległych żołnierzy walczących pod Jego dowództwem, po czym obecne na uroczystości delegacje (wśród nich naszego Muzeum) złożyły przed pomnikiem kwiaty. Uroczystość na skwerze miejskim zakończył krótki koncert pieśni patriotycznych.

Mamy również zaszczyt poinformować, że po zakończeniu oficjalnej części uroczystości nasze Muzeum odwiedzili biorący w niej udział goście, a wśród nich Pani Ambasador Anna M.Anders i Pan Prezes A.Kabata. Dokonali oni wpisów do Księgi Pamiątkowej. Goście wyrazili uznanie dla działalności naszej instytucji  jak również w dziele krzewienia pamięci o Generale Władysławie Andersie.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z niniejszej uroczystości oraz wspomniane wpisy do Księgi Pamiątkowej.

 

IMG 0616 Kopia IMG 0620 Kopia

IMG 0627 Kopia IMG 0641 Kopia

IMG 0645 Kopia IMG 0647 KopiaIMG 0651 Kopia IMG 0654 Kopia

IMG 0657 Kopia  IMG 0665 Kopia

IMG 0696 Kopia IMG 0733 Kopia

IMG 0755 Kopia IMG 0767 Kopia

IMG 0771 Kopia IMG 0779 Kopia

IMG 0784 Kopia